Hàn Quốc áp thuế chống bán phá giá 10,54% đối với sản phẩm gỗ dán từ Việt Nam

17/06/2020 10:41
Hàn Quốc áp thuế chống bán phá giá 10,54% đối với sản phẩm gỗ dán từ Việt Nam

Trên cơ sở kết quả điều tra từ ngày 3/12/2019, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc có thống báo chính thức quyết định áp tạm thuế chống bán phá giá lên sản phẩm gỗ dán của xuất xứ từ Việt Nam, ngoài 6 công ty có mức thuế chống bán phá giá riêng thì mức áp chung cho tất cả các công ty xuất khẩu gỗ dán là 10,54%, 

Hàn Quốc áp thuế chống bán phá giá 10,54% đối với sản phẩm gỗ dán từ Việt Nam

Trên cơ sở kết quả điều tra từ ngày 3/12/2019, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc có thống báo chính thức quyết định áp tạm thuế chống bán phá giá lên sản phẩm gỗ dán của xuất xứ từ Việt Nam.

Sản phẩm áp dụng tạm thời thuế chống bán phá giá là gỗ dán với một hoặc nhiều lớp có đồ dày không nhỏ hơn 6mm.

Mã số phân loại HSK như sau:

441231.4011;     441231.4019;    441231.4021;     441231.4029;               441231.5010;     441231.5090; 441231.6010;     441231.7010;               441231.7090;     441233.4010              441233.4020;     441233.5000; 441233.6000;     441233.7000;              441234.4010;     441234.4020;              441234.5000;     441234.6000; 441234.700;       441239.9000;              441239.4100;     441239.5100;              441299.6100;     441299.9100

Các công ty cung cấp gỗ dán xuất khẩu sang Hàn Quốc sau đây bị áp thuế chống bán phá giá với mức:

Công ty SAVICO áp thuế chống bán phá giá là 10,65%;

Công ty TNHH XNK Thanh Hùng áp ở mức: 10,27%;

Công ty Junma Phú Thọ và Công ty TNHH MTV Kiều Thị Junma mức áp là 10,55%;

Công ty TNHH Gỗ Yên Bái mức là là 9,25%;

Công ty TNHH Gỗ Rongjia Việt Nam mức áp là 9,18%.

Các công ty khác áp mức thuế chống bán phá giá chung là 10,54%.

Thời gian áp thuế từ 29/5/2020 đến 28/9/2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập webisite: www.moef.go.kr

Gỗ Việt