Hoa Kỳ gia hạn thời gian ban hành kết luận điều tra chống lẩn tránh thuế sản phẩm gỗ dán cứng từ Việt Nam

01/09/2021 03:36
Hoa Kỳ gia hạn thời gian ban hành kết luận điều tra chống lẩn tránh thuế sản phẩm gỗ dán cứng từ Việt Nam

Mới đây, Bộ Thương mại Hòa Kỳ (DOC) đã thông báo gia hạn thời gian điều tra vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế đối với sản phẩm gỗ dán cứng từ Việt Nam. 

Ngày 24/8/2021, DOC đã thông báo gia hạn thời gian điều tra vụ việc. Theo đó, cơ quan này dự kiến sẽ ban hành kết luận điều tra vào ngày 24/11/2021 (đối với nội dung điều tra về phạm vi sản phẩm) và ngày 20/4/2022 (đối với nội dung điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại). Đây là lần thứ hai DOC gia hạn thời gian điều tra vụ việc. Trước đó, ngày 11/3/2021, DOC đã gia hạn thời gian ban hành kết luận điều tra đến ngày 24/8/2021.

Để đảm bảo lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm gỗ dán cứng sang Hoa Kỳ, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị các doanh nghiệp tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, thường xuyên cập nhật thông tin từ DOC, Cục Phòng vệ thương mại và đối tác nhập khẩu tại Hoa Kỳ. Hợp tác đầy đủ với DOC trong quá trình điều tra. Liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Gỗ Việt