Hội thảo "Cao su bền vững: Cùng PEFC kết nối nguồn cung mới với nhu cầu gia tăng’’

22/11/2021 04:51
Hội thảo

Ngày 24 tháng 11 năm 2021 (15:00 -16:00), Văn phòng Chứng chỉ rừng – Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với PEFC quốc tế tổ chức Hội thảo trực tuyến "Cao su bền vững: Cùng PEFC kết nối nguồn cung mới với nhu cầu gia tăng’’

Hiện nay các sản phẩm mủ cao su thiên thiên và gỗ cao su có chứng nhận PEFC đang nhận được sự quan tâm lớn bởi các nhà phân phối và sản xuất tại châu Âu và trên toàn thế giới. Buổi hội thảo dành cho người mua hàng cao su tự nhiên có chứng chỉ hoặc là nhà sản xuất đang tìm kiếm thị trường tiềm năng cũng như là các đơn vị có liên quan.

Nhằm quảng bá các sản phẩm cao su thiên nhiên có chứng nhận PEFC về quản lý bền vững rừng cao su và chuỗi hành trình sản phẩm,  xây dựng kết nối với thị trường; Văn phòng Chứng chỉ rừng – Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với PEFC quốc tế tổ chức Hội thảo trực tuyến"Cao su bền vững: Cùng PEFC kết nối nguồn cung mới với nhu cầu gia tăng’’. 

Chương trình được tổ chức vào lúc 15:00 – 16:00 (Giờ Việt Nam) ngày 24 tháng 11 năm 2021.

Các diễn giả tại hội thảo:

  • Weber & Schaer: Hans Evers – Quản lý Phát triển Bền vững
  • Unilin: Jens Van Rompaey –  Quản lý chung Bộ phận Nguồn Gỗ
  • PEFC Quốc tế: Richard Laity – Quản lý PEFC Đông Nam Á

Chương trình hội thảo này được tổ chức trong khuôn khổ của chiến dịch Hỗ trợ Cao su Bền vững của PEFC. Chiến dịch này có mục đích chia sẻ các câu chuyện về cao su thiên nhiên, và những con người làm nên chuỗi sản xuất và mối liên kết giữa sản xuất cao su thiên nhiên bền vững, sức khỏe của các khu rừng và sinh kế của người dân.

Quý vị quan tâm, vui lòng đăng ký tham dự theo link: https://treee.es/rubberconnects-webinar

Gỗ Việt