Hội thảo "Lean Factory - Thông qua loại bỏ 7+1 loại lãng phí chết người"

22/11/2021 05:06
Hội thảo

Ngày 24 tháng 11 năm 2021 (8:30 -11:30), Hiệp hội BIFA, CLB LSS và Công ty TVQL Hạnh Gia (MAC) đã phối hợp tổ chức chương trình Hội thảo trực tuyến “Lean Factory – Thông qua loại bỏ 7 + 1 loại lãng phí chết người”.

Từ khóa "Lean" luôn là Top từ khóa được tìm kiếm. Tuy nhiên, để bắt đầu với Lean, các nhà quản trị cần xác định được các loại lãng phí chết người tồn tại trong nhà máy là gì, chúng là "đối thủ nguy hiểm nhất" của Lean. Nguyên nhân sinh ra và cách loại bỏ lãng phí!

Nhận thấy những "lãng phí" này  trong ngành gỗ, Hiệp hội BIFA, CLB LSS và Công ty TVQL Hạnh Gia (MAC) đã phối hợp tổ chức chương trình Hội thảo trực tuyến "Lean Factory - Thông qua loại bỏ 7 +1 loại lãng phí chết người" đến các Doanh nghiệp. Các nội dung sẽ được giải đáp tường tận và cụ thể nhất từ các chuyên gia.

Thời gian: 8h30-11h30 ngày 24 tháng 11 năm 2021

Hình thức: trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Tham dự miễn phí

Các diễn giả tại hội thảo:

Ông Lê Phước Vân - CEO MAC Co., Ltd, chuyên gia tư vấn đào tạo, giảng viên cao cấp ILO

Ông Đỗ Văn Khoa - Chuyên gia tư vấn đào tạo (MAC)

DN quan tâm, vui lòng thể đăng ký tham dự và đặt câu hỏi cho các chuyên gia qua link: https://forms.gle/FwEyz1nWwH53WfLB8

Gỗ Việt