Nhập khẩu gỗ dương giảm mạnh 50,1% về lượng

25/04/2023 07:32
Nhập khẩu gỗ dương giảm mạnh 50,1% về lượng

Mỹ là thị trường cung cấp gỗ dương lớn nhất trong 2 tháng đầu năm 2023, chiếm 55,7% tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này, đạt 13,4 nghìn m³, trị giá 4,3 triệu USD, giảm 14,2% về lượng và giảm 33,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ dương của Việt Nam tháng 3/2023 đạt 17,6 nghìn m³, trị giá 7,7 triệu USD, tăng 28,2% về lượng và tăng 29,0% về trị giá so với tháng 02/2023; tuy nhiên so với tháng 3/2022 lại giảm 9,9% về lượng và giảm 16,9% về trị giá.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu gỗ dương đạt 37,6 nghìn m³, trị giá 16,3 triệu USD, giảm 44,3% về lượng và giảm 49,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu gỗ dương của Việt Nam tháng 02/2023 đạt 13,7 nghìn m³, trị giá 6,0 triệu USD, tăng 33,6% về lượng và tăng 39,1% về trị giá so với tháng 01/2023; tuy nhiên so với tháng 02/2022 giảm 41,1% về lượng và giảm 46,7% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu mặt hàng này đạt 24,0 nghìn m³, trị giá 10,3 triệu USD, giảm 50,1% về lượng và giảm 55,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá nhập khẩu gỗ dương 2 tháng đầu năm 2023 đạt 429,8 USD/m³, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân gỗ dương từ thị trường Mỹ đạt 321,9 USD/m³, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm 2022; Trung Quốc giảm 29,7%, xuống 749,3 USD/m³; EU giảm 14,8%, xuống 257,6 USD/m³…

Nhập khẩu gỗ dương giảm trong những tháng đầu năm 2023. Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê, gỗ dương xẻ nhập khẩu về Việt Nam 2 tháng đầu năm 2023 đạt khối lượng 22,4 nghìn m³, trị giá 9,9 triệu USD, giảm 49,9% về lượng và giảm 55,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu gỗ dương loại xẻ đạt 1,6 nghìn m³, trị giá 387 nghìn USD, giảm 50,5% về lượng và giảm 43,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

2 tháng đầu năm 2023, lượng nhập khẩu gỗ dương nguyên liệu của Việt Nam từ các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga và EU đều giảm so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, nhập khẩu gỗ dương từ thị trường Mỹ chiếm 55,7% tổng lượng nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2023, đạt 13,4 nghìn m³, trị giá 4,3 triệu USD, giảm 14,2% về lượng và giảm 33,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Trung Quốc đạt 4,8 nghìn m³, trị giá 3,6 triệu USD, giảm 11,1% về lượng và giảm 37,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu gỗ dương từ thị trường Nga đạt 4,0 nghìn m³, trị giá 1,9 triệu USD, giảm 81,7% về lượng và giảm 79,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường EU giảm 66,8% về lượng và giảm 71,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 1,6 nghìn m³, trị giá 400 nghìn USD.

Gỗ Việt