Nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu về Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và trị giá

30/11/2021 10:04
Nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu về Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và trị giá

10 tháng năm 2021 nhập khẩu gỗ thông ước đạt 1,246 triệu m³, trị giá 300,8 triệu USD, tăng 75,0% về lượng và tăng 97,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ thông của Việt Nam tháng 10/2021 ước đạt 130,8 nghìn m³, trị giá 36,6 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 11,3% về trị giá so với tháng 9/2021; so với tháng 10/2020 tăng 40,0% về lượng và tăng 76,5% về trị giá. Tính chung, 10 tháng năm 2021 nhập khẩu gỗ thông ước đạt 1,246 triệu m³, trị giá 300,8 triệu USD, tăng 75,0% về lượng và tăng 97,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu gỗ thông của Việt Nam tháng 9/2021 đạt 118,2 nghìn m³, trị giá 32,9 triệu USD, giảm 0,4% về lượng và tăng 2,1% về trị giá so với tháng 8/2021; so với tháng 9/2020 tăng 42,5% về lượng và tăng 78,7% về trị giá. Tính chung, 9 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu gỗ thông đạt 1,13 triệu m³, trị giá 267,9 triệu USD, tăng 82,4% về lượng và tăng 104,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá nhập khẩu bình quân chủng loại gỗ thông nguyên liệu 9 tháng đầu năm 2021 đạt 237,4 USD/m³, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu từ Brazil tăng 23,7%, lên 253,2 USD/m³; từ Chile tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2020 lên 280,6 USD/m³; từ New Zealand tăng 27,9% lên 306,2 USD/m³; từ EU tăng 24,5% lên 269,4 USD/m³.

Ảnh minh họa, chụp tại nhà máy sản xuất gỗ ghép thanh tại Cao Bằng

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ thông loại xẻ đạt khối lượng 879,5 nghìn m³, trị giá 238,6 triệu USD, tăng 57,1% về lượng và tăng 92,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Còn nhập khẩu gỗ thông tròn đạt 244,2 nghìn m³, trị giá 27,3 triệu USD, tăng 313,6% về lượng và tăng 278,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ thông tăng mạnh từ hầu hết các thị trường so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể: Nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Brazil lớn nhất chiếm 24,9% tổng lượng nhập khẩu, đạt 281,4 nghìn m³, trị giá 71,3 triệu USD, tăng 160,8% về lượng và tăng 222,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Chile đạt 251,2 nghìn m³, trị giá 70,5 triệu USD, tăng 37,1% về lượng và tăng 72,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 22,3% tổng lượng nhập khẩu. Nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Australia tăng đột biến với mức tăng 3.878,8% về lượng và tăng 2.055,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 158,6 nghìn m³, trị giá 16,8 triệu USD. Nhập khẩu mặt hàng này từ New Zealand tăng 6,5% về lượng so với cùng kỳ năm 2020, đạt 126,5 nghìn m³; thị trường EU tăng 55,0%, đạt 85,4 nghìn m³…

 

Gỗ Việt