Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Belarus đã thực hiện các tiêu chuẩn thuế quan mới

13/10/2021 12:17
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Belarus đã thực hiện các tiêu chuẩn thuế quan mới

Theo nguồn cnwood.cn, Cục quản lý rừng Belarus thông báo, Theo lệnh số 305 ngày 5/8/2021 của Tổng thống Belarus, từ ngày 18/8/2021 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Belarus thực hiện các tiêu chuẩn thuế quan mới, và lệnh thuế quan xuất khẩu mới này có hiệu lực đến ngày 31/12/2021.

Trong thời gian tới, chính phủ Cộng hòa Belarus sẽ đưa ra tiếp tục quyết định về việc áp dụng thuế quan xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Theo đó, gỗ và sản phẩm gỗ được điều chỉnh thuế quan như sau: Gỗ chưa qua chế biến áp dụng mức thuế quan 100 Eur/m3; Dăm gỗ áp dụng mức thuế quan 6,5% trị giá hải quan, nhưng không thấp hơn 2 Eur/m3; Gỗ xẻ, kể cả các bề mặt rộng đã xẻ và một hoặc hai bề mặt cạnh chưa xẻ có độ dày trên 50mm sẽ được áp mức thuế 100 Eur/m3; Các loại gỗ khác, cưa hoặc xẻ, bào hoặc cắt, mài, nối cuối chưa chế biến hoặc đã qua xử lý có độ dày trên 6mm sẽ áp dụng mức thuế quan 5% trị giá hàng hải quan xuất khẩu, nhưng không thấp hơn 5 Eur/m3; Ván dăm và ván sợi áp mức thuế 5% trị giá hải quan; Ván ép áp mức thuế 2% trị giá hải quan.

Gỗ Việt