USTR đưa ra Quyết định cuối cùng về kết quả điều tra ngành gỗ Việt Nam theo mục 301

02/10/2021 05:10
USTR đưa ra Quyết định cuối cùng về kết quả điều tra ngành gỗ Việt Nam theo mục 301

Trong quyết định cuối cùng về kết quả điều tra, USTR nêu rõ tất cả các vấn đề nằm trong cuộc điều tra này đã được giải quyết thỏa đáng. Cuộc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ  được USTR bắt đầu vào tháng 10 năm 2020, nhằm cáo buộc  Việt Nam sử dụng gỗ được cho là khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp.

Đêm qua (1/10/2021 giờ Việt Nam) USTR đã chính thức đưa ra Quyết định cuối cùng về kết quả điều tra ngành gỗ của Việt Nam theo mục 301.Theo đó USTR đã chính thức công bố Quyết định trên trang web của mình, trong đó nêu rõ “Dựa trên Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Việt Nam về khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp, USTR xác định ra không có thêm bất cứ hoạt động nào được thực hiện tại thời điểm này có liên quan tới cuộc điều tra bởi tất cả các vấn đề nằm trong cuộc điều tra này đã được giải quyêt thỏa đáng.”

Đồng thời USTR đã công bố một thỏa thuận ký với Việt Nam nhằm giải quyết các mối quan ngại của Hoa Kỳ trong cuộc điều tra Mục 301 về ngành gỗ Việt Nam. Thỏa thuận nhằm đảm bảo các cam kết giúp ngăn chặn khai thác gỗ hoặc buôn bán bất hợp pháp ra khỏi chuỗi cung ứng, bảo về tài nguyên thiên nhiên và môi trường.  

Thỏa thuận đưa ra rất nhiều cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc giảm các rủi ro có liên quan tới khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp. Các nội dung cơ bản mà Việt Nam cam kết trong bản Thỏa thuận này tập trung vào các vấn đề, không đưa gỗ tịch thu vào sử dụng với mục đích thương mại; Việt Nam tăng cường kiểm tra hải quan và sau thông quan đối với nguồn gỗ nhập khẩu  từ nguồn rủi ro, nguồn gỗ CITES nhập; Cam kết sửa Nghị định VNTLAS, để đảm bảo Nghị định này không chỉ bao gồm các doanh nghiệp xuất khẩu mà bao gồm các nhóm đối tượng khác, như các công ty nhập khẩu; Sửa các tiêu chí nhằm phân loại/sắp xếp các quốc gia và vùng địa lý tích cực; Xác minh tính hợp pháp của nguồn gỗ khai thác trong nước; Hợp tác với các quốc gia xuất khẩu gỗ nguyên liệu đặc biệt từ nguồn rủi ro cho Việt Nam. Hợp tác bao gồm các khía cạnh như yêu cầu giấy tờ hợp pháp, kiểm tra giấy tờ trong bộ hồ sơ nhập khẩu, ký kết Biên bản ghi nhớ với các quốc gia cung gỗ rủi ro; Đảm bảo tính hợp pháp của sản phẩm gỗ xuất khẩu vào Mỹ, EU giống như các sản phẩm gỗ xuất khẩu vào bất cứ thị trường nào khác; Xử lý các cá nhân/doanh nghiệp Việt Nam vi phạm luật pháp tại nước thứ ba (nước gỗ khai thác); Thành lập Nhóm Công tác về gỗ cấp Chính phủ giữa Việt Nam và Mỹ để giám sát thực thi Hiệp định, nhóm họp 2 lần/năm và cuộc họp đầu tiên của Nhóm sẽ về vấn đề số liệu thương mại giữa Việt Nam-Lào-Campuchia và Cameroon.

Công ty TNHH Hiệp Long tham gia phiên điều trần của USTR vào ngày 28/12/2020 

Đồng thời Việc Nam cũng cam kết tạo cơ chế tham vấn và phản hồi thông tin /cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh có liên quan tới khai thác và thương mại gỗ lậu. Thỏa thuận có hiệu lực sau 30 ngày tính từ ngày ký (có hiệu lực ngày 1/11/2021).

Gỗ Việt