Các hãng tàu thực hiện nghiêm quy định về việc công khai, niêm yết giá cước

20/08/2021 11:38
Các hãng tàu thực hiện nghiêm quy định về việc công khai, niêm yết giá cước

Tại Thông báo số 3330/TB-CHHVN ngày 16/8/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao Thông vận tải) thông báo kết luận của Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Hoàng Hồng Giang và Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải tại cuộc họp trực tuyến về việc tăng giá cước vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển và rà soát các khó khăn, vướng mắc trong vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trong thời gian dịch Covid-19 nêu rõ yêu cầu ác hãng tàu thực hiện nghiêm quy định về việc công khai, niêm yết giá cước.

Cụ thể, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các hãng tàu tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về việc công khai, niêm yết giá cước vận tải, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận tải trên trang thông tin điện tử theo quy định Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 quy định về việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển và các văn bản hướng dẫn của Cục Hàng hải Việt Nam.

Trong trường hợp tăng giá dịch vụ (giá cước và các phụ thu) hoặc phát sinh loại phụ thu, đề nghị hãng tàu thực hiện việc niêm yết đúng thời gian quy định trước khi áp dụng thu.

Đồng thời, gửi văn bản thông báo về Cục Hàng hải Việt Nam, trong đó nêu rõ nội dung: Loại dịch vụ tăng giá, mức tăng, thời gian áp dụng giá mới, thời gian niêm yết trên trang thông tin điện tử;

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp và lây lan nhanh như hiện nay, Chính phủ, các Bộ, ngành và Cục Hàng hải Việt Nam đã và đang nỗ lực để đảm bảo hoạt động hàng hải thông suốt, an toàn. Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị hãng tàu cùng phối hợp thực hiện những giải pháp bảo đảm vận tải hàng hóa được 3 thuận lợi như: bảo đảm lịch trình tàu, chỗ trên tàu và cung ứng đủ sản lượng container rỗng phục vụ vận chuyển hàng hóa; có chính sách bình đẳng giữa Việt Nam và các nước khác; chính sách hợp tác với các forwader và biện pháp kiểm soát giá cước mà các forwarder chào bán ra thị trường đối với dịch vụ mà hãng tàu cung cấp, tránh tình trạng đội giá, ảnh hưởng đến hãng tàu và doanh nghiệp; có văn bản trả lời các câu hỏi của Hiệp hội, chủ hàng sau các buổi làm việc ngày 03-04/8/2021 theo yêu cầu.

Đối với các chủ hàng, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, về các nội dung liên quan đến các vấn đề tiêu cực tại các depot, các vi phạm các quy định về giá dịch vụ và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển, đề nghị doanh nghiệp cung cấp thông tin tới các cơ quan quản lý Nhà nước để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Các chủ hàng xem xét phương án làm việc trực tiếp với các hãng tàu để tránh việc tăng giá từ các khâu trung gian; đồng thời có kế hoạch sản xuất nhập hàng để ký kết các hợp đồng dài hạn với các hãng tàu.

Liên quan đến vấn đề hàng tồn đọng tại Cảng Cát Lái, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các bên liên quan đang nỗ lực giải quyết, làm việc với hãng tàu, chủ hàng để thống nhất phương án tháo gỡ khó khăn. Đề nghị các hãng tàu tăng năng lực phục vụ khách hàng, thông báo kịp thời và hỗ trợ các khách hàng giải phóng container ra khỏi cảng, đặc biệt trong trường hợp điều chỉnh cảng đích nhận hàng (thay cho cảng Cát Lái); tăng cường giao dịch điện tử trong thời gian giãn cách xã hội.

Giá cước tầu biển đang gia tăng trên thế giới (Nguồn: Thống kê của Drewry World) 

Về phía Cục Hàng hải Việt Nam, tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải về việc rà soát, bổ sung các quy định để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hãng tàu container nước ngoài hoạt động tại Việt Nam về đăng ký tuyến vận tải nhằm tránh hãng tàu tùy tiện bỏ tuyến, chậm chuyến hoặc hủy đặt chỗ gây thiệt hại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) định kỳ tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa hãng tàu, hiệp hội, chủ hàng nhằm trao đổi thông tin, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, hiệu quả hơn.

Kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến với Bộ Tài chính xem xét việc sửa đổi, bổ sung quy định về giá cước và các loại phụ thu ngoài giá cước mà hãng tàu thu đối với chủ hàng xuất nhập khẩu tại cảng biển Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam và tuân thủ tập quán thương mại quốc tế.

Chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra về giá theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển (bao gồm doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển có tàu và doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển không có tàu).

Cục Xuất nhập khẩu kiến nghị Bộ Công Thương làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ nghề nghiệp đối với các doanh nghiệp dịch vụ vận tải không tàu (các forwarder). Làm việc với các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội chủ hàng Việt Nam phát huy hiệu quả hoạt động của Hiệp hội chủ hàng Việt Nam để bảo vệ lợi ích chung của các hội viên; Tập hợp ý kiến của hội viên để kiến nghị với Nhà nước, các bộ ngành về chế độ, chính sách và biện pháp hỗ trợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các hội viên, tạo thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa và các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Đồng thời đề xuất Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) nghiên cứu, xem xét việc tuân thủ các quy định về Luật cạnh tranh Việt Nam của các hãng tàu hoạt động tại Việt Nam.

Gỗ Việt