Việt Nam, Hoa Kỳ đạt thỏa thuận về vấn đề tiền tệ

22/07/2021 12:30
Việt Nam, Hoa Kỳ đạt thỏa thuận về vấn đề tiền tệ

Ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ- bà Janet L. Yellen và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- bà Nguyễn Thị Hồng đã có buổi làm việc trực tuyến. Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Yellen và Thống đốc Hồng đã đưa ra tuyên bố chung.

Cụ thể, Hoa Kỳ và Việt Nam là đối tác tin cậy, hữu nghị trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Để giữ gìn mối quan hệ hợp tác bền chặt này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ (Bộ Tài chính) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chia sẻ các mục tiêu duy trì sức mạnh, sự ổn định, phát triển và khả năng phục hồi của nền kinh tế và hệ thống tài chính của mỗi quốc gia.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và NHNN đã có những buổi làm việc mang tính xây dựng trong những tháng gần đây thông qua quá trình tăng cường cam kết và đạt được thỏa thuận để giải tỏa các quan ngại của Bộ Tài chính về thông lệ tiền tệ của Việt Nam như được mô tả trong Báo cáo của Bộ Tài chính trước Quốc hội về các Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các Đối tác Thương mại lớn của Hoa Kỳ.

NHNN nhấn mạnh rằng trọng tâm của khung khổ chính sách tiền tệ là thúc đẩy sự ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Việt Nam xác nhận ràng buộc theo các Điều khoản Thỏa thuận của IMF để tránh thao túng tỷ giá hối đoái nhằm ngăn chặn việc điều chỉnh cán cân thanh toán hiệu quả hoặc để đạt được lợi thế cạnh tranh không lành mạnh và sẽ không để xảy ra bất kỳ sự phá giá cạnh tranh nào đối với đồng Việt Nam. NHNN cũng đang nỗ lực không ngừng để tiếp tục hiện đại hóa và minh bạch hơn chính sách tiền tệ và khung khổ tỷ giá hối đoái. Để đảm bảo cho những nỗ lực này, NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá hối đoái chủ động, linh hoạt theo thời gian, cho phép đồng Việt Nam vận hành phù hợp với trình độ phát triển của thị trường tài chính, thị trường ngoại tệ và các yếu tố kinh tế, đồng thời duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính. 

NHNN sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cần thiết để Bộ Tài chính tiến hành phân tích kỹ lưỡng và báo cáo về hoạt động của NHNN trên thị trường ngoại tệ trong Báo cáo định kỳ 6 tháng của Bộ Tài chính trước Quốc hội về Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các Đối tác Thương mại lớn của Hoa Kỳ.

Bộ Tài chính sẽ thông báo cho các cơ quan chính phủ khác của Hoa Kỳ rằng họ đã đạt được thỏa thuận với NHNN để giải tỏa các lo ngại của Bộ Tài chính về các thông lệ tiền tệ của Việt Nam.

Hoan nghênh cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa Bộ Tài chính và NHNN về chính sách tiền tệ, và sự hiểu biết lẫn nhau mà chúng ta đã đạt được, Bộ trưởng Janet L. Yellen đồng thời tin rằng sự quan tâm của NHNN đối với những vấn đề này thời gian qua không chỉ sẽ giải tỏa các lo ngại của Bộ Tài chính mà còn hỗ trợ sự phát triển hơn nữa của thị trường tài chính Việt Nam và nâng cao khả năng phục hồi tài chính và kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

Về phần mình, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao công việc được thực hiện bởi các cấp kỹ thuật của các thể chế chúng ta, hướng tới sự hiểu biết chung về các vấn đề tiền tệ dựa trên các nguyên tắc đối tác và tôn trọng lẫn nhau. NHNN tiếp tục điều hành chính sách tỷ giá hối đoái trong khung khổ chính sách tiền tệ chung nhằm bảo đảm sự vận hành tốt của thị trường tiền tệ và ngoại hối, thúc đẩy sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, không tạo lợi thế cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại quốc tế.

Bộ trưởng Janet L. Yellen và Thống đốc Nguễn Thị Hồng cam kết duy trì sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và NHNN, đồng thời mong muốn giải quyết những thách thức chung khác, chẳng hạn như hỗ trợ phục hồi mạnh mẽ và toàn diện từ tác động của đại dịch COVID-19.

Gỗ Việt (dịch theo https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0280)