Thành lập website tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp

27/10/2016 18:53
Thành lập website tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào đầu tháng 10 vừa rồi, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Chính phủ lập website tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp có địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn/ do chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ điều hành.

 Ở cuộc họp báo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, tại cuộc họp thường kỳ vừa diễn ra, Chính phủ họp bàn về tình hình kinh tế - xã hội. “Trong điều kiện nông nghiệp tăng trưởng khó khăn (6 tháng đầu năm tăng trưởng âm, quý 3 tăng trưởng 0,65%), ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, tăng trưởng kinh tế thế giới cũng rất khó khăn... nhưng GDP tăng trưởng 5,93% trong 9 tháng là rất tích cực” - ông Dũng nói. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng chỉ đạo lập website của Chính phủ để lắng nghe phản ảnh, ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp đối với Chính phủ, hay còn gọi là website Chính phủ với doanh nghiệp. 
GỖ VIỆT số 83