TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

25/05/2016 06:15
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

I. XUẤT KHẨU
- Tháng 4/2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG duy trì ở mức ổn định so với tháng 3/2016.
- Kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh trong tháng 4/2016.
- Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 4/2016 đạt gần 585 triệu USD, tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước đó và tăng 5,05% so với cùng kỳ năm ngoái.
 Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ trong tháng 4/2016 đạt 410 triệu USD, giảm 3,2% so với tháng 3/2016 và tăng 4,77% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 70,13% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước trong tháng 4/2016.
- Trong 4 tháng năm 2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 2,102 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,537 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015.

 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
+ Trong tháng 4/2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 277 triệu USD, tăng 0,9% so với tháng trước đó và tăng 3,46% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 47,32% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước trong tháng 4/2016
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp FDI trong tháng 4/2016 đạt trên 247 triệu USD, giảm 0,86% so với tháng trước đó và tăng 3,95% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 60,34% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước trong tháng.
+ 4 tháng năm 2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 996 triệu USD - xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái. Trong đó kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt trên 901 triệu USD, tăng 1,45% so với cùng kỳ năm 2015.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU:
+ Tháng 4/2016, mặc dù vẫn là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, nhưng kim ngạch xuất sang thị trường Hoa Kỳ chỉ tăng 1,29% so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm so với tháng 3/2016: Nhật Bản giảm 12,05%; Hàn Quốc giảm 2,70%; Anh giảm 10,60%; Austrialia giảm 6,97%; Canada giảm 9,63%, Đức giảm 24,99%; Hà Lan giảm 9,30%. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu G&SPG trong tháng 4/2016 vẫn duy trì ở mức cao là nhờ vào kim ngạch xuất sang thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh, đạt trên 97 triệu USD, tăng tới 50,56% so với tháng 3/2016.
+ Mặc dù kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 4/2016 nhưng tính chung trong 4 tháng năm 2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường này vẫn giảm 7,49% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang một số thị trường chủ lực như Canada, Đức và Đài Loan cũng giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
 Trong khi đó, trong 4 tháng năm 2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang nhiều thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh tăng khá so với cùng kỳ năm 2015.
II. NHẬP KHẨU​
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU:
- Kim ngạch nhập khẩu G&SPG tiếp tục tăng trong tháng 4/2016 nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.
 Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 3/2016 tiếp tục tăng, đạt trên 158 triệu USD, tăng 4,3% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm tới 18% so với cùng kỳ năm ngoái.
 Lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2016, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 579 triệu USD, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến thới điểm nói trên, cán cân thương mại G&SPG của Việt Nam đã xuất siêu 1,52 tỷ USD.
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU:
 Trong tháng 4/2016, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ một số thị trường chủ lực như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia tăng rất mạnh so với tháng trước đó, mức tăng lần lượt là 31,44%; 72,78%; 12,39% và tăng 12,86%.... Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ, Thailand và Chile lại giảm rất mạnh, lần lượt giảm 27,23%; 40,33% và giảm 23,06% so với tháng trước đó.
 Lũy kế trong 4 tháng năm 2016, 3 thị trường thuộc châu Á cung ứng G&SPG chủ lực cho Việt Nam là Lào, Campuchia, Malaysia đều giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, đã nhường 2 vị trí đầu bảng cho thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ.
- Thị Doanh nghiệp FDI​
Trong tháng 4/2016, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 50 triệu USD, giảm 11,52% so với tháng trước đó và giảm gần 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
 4 tháng năm 2016, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của nhóm doanh nghiệp FDI đạt gần 177 triệu USD, giảm 2,19% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 30,5% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước.GỖ VIỆT số 78