TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM CỦA GỘ VIỆT NAM TRONG THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2016

27/12/2016 09:58

I. XUẤT KHẨU 
- Kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 11/2016 tiếp tục tăng nhẹ. 
 

- Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 11/2016 tiếp tục tăng nhẹ, đạt gần 635 triệu USD, tăng 4,2% so với tháng trước đó và tăng 6,13% so với cùng kỳ năm 2015. 
 Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt gần 476 triệu USD, tăng 0,3% so với tháng 10/2016 và tăng 11,94% so với cùng kỳ năm ngoái. 
- Trong 11 tháng năm 2016, G&SPG tiếp tục mặt hàng xuất khẩu chủ lực, mũi nhọn của Việt Nam, đạt 6,126 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2015, đứng 7 về kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của cả nước. 
 Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 4,565 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 73,44% tổng kim ngạch xuất khẩu  G&SPG của cả nước, tăng so với tỷ trọng 70% của cùng kỳ năm 2015. 
 Theo tính chu kỳ, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sẽ tập trung mạnh vào tháng 12/2016, ước đạt trên 750 triệu USD.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 
+ Trong tháng 11/2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDi đạt 296 triệu USD, tăng 1,13% so với tháng trước đó và tăng 6,73% so với cùng kỳ năm 2015.
 Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm của các doanh nghiệp FDi đạt 274 triệu USD, giảm 0,47% so với tháng 10/2016 và tăng 8,63% so với cùng kỳ năm ngoái.
+ Lũy kế đến hết tháng 11/2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDi đạt 2,948 tỷ USD, giảm 1,01% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 47,2% tổng kim ngạch xuất G&SPG của cả nước.
 Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,683 tỷ USD – xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái, chiếm 89,93% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn khối doanh nghiệp FDi, chiếm 58,79% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm của cả nước. 
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU:
+ Trong tháng 11/2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang 3 thị trường chủ lực tại Châu Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hà Quốc tăng khá mạnh so với tháng 10/2016, mới mức tăng lần lượt là 20,51%; 8,43% và tăng 17,24%.
 Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang một số thị trường chủ lực khác như Anh, Australia, Canada lại giảm so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ giảm nhẹ 1,01% nên vẫn dùy trì là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam trong tháng 11/2016.
+ 11 tháng năm 2016, Hoa Kỳ liên tục là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của nước ta, lũy kế đạt 2,515 tỷ USD, tăng 5,52% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tới 40% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.


 Hàn Quốc là thị trường đạt mức tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường xuất khẩu G&SPG  chủ lực của Việt Nam, đạt 518 triệu USD, tăng 15,37% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 8% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG  của cả nước. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường Trung Quốc, Anh, Australia cũng tăng khá so với cùng kỳ năm 2015. 
II. NHẬP KHẨU
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU: 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 11/2016 tiếp tục tăng khá mạnh, đạt 185 triệu USD, tăng 21% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm 4,12% so với cùng kỳ năm 2015. 
 Trong 11 tháng năm 2016, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 1,627 tỷ USD, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính đến thời điểm kể trên, cán cân xuất – nhập khẩu G&SPG, Việt Nam đã xuất siêu 4,588 tỷ USD. 
- Doanh nghiệp FDI ​
+ Trong tháng 11/2016, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDi đạt gần 58 triệu USD, tăng 34,52% so với tháng 10/2016 và tăng 17,49% so với cùng kỳ năm ngoái.
+ Trong 11 tháng năm 2016, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDi đạt 502 triệu USD, giảm 8,48% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 30,85% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của nước. 
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU:​
+ Trong tháng 11/2016, kim ngạch nhập khẩu G&SPG tăng mạnh từ hầu hết các thị trường chủ lực so với tháng 10/2016: thị trường Trung Quốc tăng 36,9%; Hoa Kỳ tăng 27,94%; Campuchia tăng 62,94%; Thailand tăng 49,61%... Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ Lào lại giảm tới 57,58% so với tháng trước đó. 
+ Trong 11 tháng năm 2016, Trung Quốc vừa là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất của Việt Nam và cũng là thị trường duy trì mức tăng trưởng khá cao, đạt 252 triệu USD, tăng 8,15% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 16% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước.
 Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ hầu hết các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, Campuchia Malayssia, Lào, Chile đều giảm so với cùng kỳ năm 2015.