TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

28/10/2016 06:27
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

I. XUẤT KHẨU
- Ba quý năm 2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 4,98 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ 7 trong số các mặt hàng xuất khẩu của cả nước. - Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3,62 tỷ USD, chiếm 72,65% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG. - Tính đến hết tháng 9/2016, cán cân kim ngạch xuất – nhập khẩu G&SPG của Việt Nam đang xuất siêu 3,69 tỷ USD. 

- Kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 2,63 tỷ USD, chiếm 47,41% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước trong 3 quý năm 2016. 
+ Theo số liệu của Tổng Cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 9/2016 giảm nhẹ trở lại, xuống còn 577 triệu USD, giảm 7,5% so với tháng 8/2016, tăng 2,37% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất sản phẩm gỗ đạt trên 430 triệu USD, giảm 5% so với tháng trước đó, tăng 9,81% so với cùng kỳ năm 2015. 
+ Lũy kế trong 3 quý năm 2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt gần 4,98 tỷ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2015, đứng 7 về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng/nhóm mặt hàng Việt Nam tính đến thời điểm nói trên. 
 Cũng trong 3 quý năm 2016, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3,62 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 72,65% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, tăng so với tỷ lệ 69,92% của cùng kỳ năm 2015. 
 Tính đến hết tháng 9/2016, cán cân kim ngạch xuất – nhập khẩu G&SPG của Việt Nam đang xuất siêu 3,69 tỷ USD.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI),
+ Trong tháng 9/2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 279 triệu USD, giảm 5,87% so với tháng trước đó và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
+ Trong ba quý năm 2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 2,36 tỷ USD, giảm 1,66% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 47,41% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước, tỷ lệ này của cùng kỳ năm 2015 là 48,94%.
 Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp này đạt gần 2,14 tỷ USD, giảm 1,18% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 90,45% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn khối và chiếm 59,02% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước, tỷ lệ này của cùng kỳ năm 2015 lần lượt là 90% và 63%. 
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
+ Trong tháng 9/2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm so với tháng trước đó: thị trường hoa Kỳ giảm 7,33%; Nhật Bản giảm 6,57%; Trung Quốc giảm 21,11%; anh giảm 13,92%... Tuy nhiên, mặc dù chiếm tỷ trọng ít nhưng kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường Đức và Ấn Độ lại tăng rất mạnh, lần lượt tăng 41,50% và tăng 15,42% so với tháng 8/2016.
+ Trong 3 quý năm 2016, hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt gần 1,99 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tới 39,9% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. 
 Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang một số thị trường như Trung Quốc, hàn Quốc, anh, australia trong ba quý năm 2016 cũng tăng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái, với mức tăng lần lượt là 9,29%; 17,25%; 11,20% và tăng 7,68%. 
 Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG trong 9 tháng năm 2016 sang thị trường Canada và Đức giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, với mức giảm lần lượt là 15,86% và giảm 13,71%. 
 Mặc dù giảm nhẹ nhưng Nhật Bản vẫn duy trì là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn thứ 2 của Việt Nam, đạt 728 triệu USD, giảm 0,65% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 14,63%. 


II. NHẬP KHẨU 
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU
- Trong ba quý năm 2016, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 1,29 tỷ USD, giảm 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 9/2016 giảm trở lại so với tháng trước đó, đạt 140 triệu USD, giảm 8,6% so với tháng 8/2016 và giảm 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 Lũy kế trong ba quý năm 2016, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta chỉ đạt gần 1,29 tỷ USD, giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2015.
- Doanh nghiệp FDI ​
+ Trong tháng 9/2016, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 41 triệu USD, giảm 15,45% so với tháng 8/2016 và giảm 17,58% so với cùng kỳ năm ngoái.
+ Trong ba quý năm 2016, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 402 triệu USD, giảm 11,25% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 31,12% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước. 
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU:​
+ Trong tháng 9/2016,kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam giảm mạnh chủ yếu từ hai thị trường hoa Kỳ và Campuchia, với mức giảm lần lượt là 21,42% và giảm 23,19% so với tháng 8/2016. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Lào vẫn ở đứng ở mức rất thấp. 
 Trong 9 tháng năm 2016, trong số các thị trường cung ứng G&SPG chủ lực cho Việt Nam, kim ngạch nhập khâu từ thị trường Campuchia và Lào giảm rất mạnh, với mức giảm lên đến 52,38% và giảm 75,76% so với cùng kỳ năm ngoái.
 Bên cạnh đó, mặc dù ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Trung Quốc và Thailand chỉ tăng rất ít, với mức tăng lần lượt 2,53% và tăng 1,49%. Theo Gỗ Việt