PEFC khai trương văn Phòng tại Việt Nam

28/10/2016 06:39
PEFC khai trương văn Phòng  tại Việt Nam

Chương trình phê duyệt các quy trình chứng chỉ rừng (PEFC) là hệ thống chứng chỉ rừng lớn nhất thế giới, chương trình đang hợp tác với nhiều quốc gia châu Á nhằm phát triển các hệ thống chứng chỉ quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mục tiêu cơ bản của PEFC là để thay đổi cách thức rừng được quản lý trên toàn cầu và ở từng quốc gia nhằm đảm bảo con người được hưởng những lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế từ rừng đem lại. 

PEFC quốc tế hiện nay đã thành lập một văn phòng tại quận 3, thành phố hồ Chí Minh ngay tại trụ sở chính của hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.hCM (haWa). PEFC hiện đang tuyển dụng một chuyên gia tư vấn làm việc tại văn phòng Thành phố hồ Chí Minh. Với chuyên môn về lâm nghiệp và ngành gỗ, chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ PEFC thực hiện một loạt các chức năng nhằm tăng cường sự hiện diện và khả năng hỗ trợ cho các khách hàng, các bên liên quan và các đối tác của mình: 
• Xây dựng năng lực và hỗ trợ kỹ thuật
Tư vấn và hỗ trợ cho các hiệp hội và các công ty khi họ theo đuổi chứng nhận.
• Cùng phối hợp marketing Đại diện, thiết lập mạng lưới và liên hệ với các bên liên quan khác nhau để thúc đẩy dòng thông tin giữa các đối tác PEFC.
• Truyền thông
 Hỗ trợ tăng cường các kênh truyền thông online và offline, cung cấp tài liệu truyền thông trong khu vực Đông Nam Á.
Để biết thêm thông tin về PEFC, vui lòng liên hệ: development@pefc.org