TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 2 THÁNG NĂM 2018

31/03/2018 08:53
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 2 THÁNG NĂM 2018

I. XUẤT KHẨU
Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt 1,21 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 


Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt gần 850 triệu USD, 9,8% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 70,23% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành.
Như vậy, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục đạt đỉnh cao mới so với cùng kỳ những năm trước đó.


 

-Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI),
Trong 2 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 514 triệu USD, tăng 1,07% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 42,48% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 464 triệu USD, tăng 1,07% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 54,61% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU: 
Trong hai tháng đầu năm 2018, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt trên 474 tăng 14,65% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 43% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.
Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG trong 2 tháng đầu năm sang hầu hết các thị trường chủ lục đều ghi nhận mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái: Nhật Bản tăng 15,39%; Hàn Quốc tăng 33,13%; Pháp tăng 29,33%... 
 


II. NHẬP KHẨU 
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU: 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 2 tháng đầu năm 2018 đạt gần 342 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Như vậy tính đến hết tháng 2/2018, trong hoạt động xuất nhập G&SPG, Việt Nam đã xuất siêu trên 868 triệu USD.
- Doanh nghiệp FDI ​
Trong 2 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 88 triệu USD, tăng 13,09% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 25,77% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của toàn ngành.
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU:
Trong 2 tháng đầu năm 2018, Trung Quốc là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, đạt trên 56 triệu USD, tăng 48,79% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 27% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước
Đứng kế sau Trung Quốc là thị trường Hoa Kỳ, đạt 41,74 triệu USD, tăng 26, 07%, chiếm 20% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước.
Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Campuchia và Malaysia lại giảm rất mạnh, với mức giảm lên tới 43,56% và giảm 11,12% so với cùng kỳ năm 2017.

GỖ VIỆT số 98