TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ TRONG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

27/09/2017 08:57
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ TRONG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

I. XUẤT KHẨU
 

+ Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (g&SPg) của Việt Nam trong tháng 8/2017 tăng trở lại, đạt trên 656 triệu uSD, tăng 9,6% so với tháng trước đó, tăng 5,25% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 503 triệu uSD, tăng 9% so với tháng trước đó và tăng 11% so với tháng 8/2016. 
+ 8 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu g&SPg của nước ta đạt 4,909 tỷ uSD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3,642 tỷ uSD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 74,18% tổng kim ngạch xuất khẩu g&SPg toàn ngành. 


- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI),
+ Tháng 8/2017, kim ngạch xuất khẩu g&SPg của các doanh nghiệp FDI đạt 328 triệu uSD, chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu g&SPg của toàn ngành, tăng 13,26% so với tháng trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 299 triệu uSD, tăng 11,35% so với tháng 7/2017. 
+ 8 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu g&SPg của các doanh nghiệp FDI đạt 2,319 tỷ uSD, tăng 14,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,105 tỷ uSD, chiếm 90,75% tổng kim ngạch xuất khẩu g&SPg của toàn khối FDI, tăng 11,72% so với cùng kỳ 2016. 
Như vậy, trong 8 tháng năm 2017, khối các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 1,831 tỷ uSD. 
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU: ​
+ Tháng 8/2017, kim ngạch xuất khẩu g&SPg sang hầu hết các thị trường chủ lực đều tăng khá so với tháng trước đó: Hoa Kỳ tăng 9,07%; Trung Quốc tăng 8,62%; Nhật Bản tăng 6,77%, đặc biệt thị trường Đức tăng tới 30,93%. 
Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu g&SPg sang 3 thị trường châu Á là Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia đã tăng rất mạnh so với tháng 7/2017, với mức tăng lần lượt 26,44%; 30.6% và tăng 20,86%. Số ít thị trường chủ lực giảm là: Pháp giảm 10,96%, Bỉ giảm 14,82% so với tháng trước đó. 

+ 8 tháng năm 2017: Hoa Kỳ vững vàng ở vị trí số 1 với kim ngạch đạt 2,07 tỷ uSD, tăng 18,57% với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tới 42% tổng kim ngạch xuất khẩu g&SPg của cả nước, bỏ xa thị trường lớn thứ 2 Trung Quốc, với kim ngạch đạt 706 triệu uSD, chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu g&SPg toàn ngành. 
Ngược lại, Anh là thị trường xuất khẩu chủ lực duy nhất giảm so với cùng kỳ năm ngoái – đạt 188 triệu uSD, giảm 9,87%. Australia xấp xỉ cùng kỳ năm 2017.

II. NHẬP KHẨU 
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU: ​
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu g&SPg về Việt Nam trong tháng 8/2017 đã tăng mạnh trở lại, đạt 215 triệu uSD, tăng 23,5% so với tháng trước đó và tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Lũy kế trong 8 tháng năm 2017, kim ngạch nhập khẩu g&SPg của nước ta đạt 1,448 tỷ uSD, tăng 23,8% so với 8 tháng năm 2016. 
- Doanh nghiệp FDI ​
+ Tháng 8/2017, kim ngạch nhập khẩu g&SPg của các doanh nghiệp FDI  đạt trên 56 triệu uSD, tăng nhẹ so với tháng 7/2018. 
+ Lũy kế trong 8 tháng năm 2017, kim ngạch nhập khẩu g&SPg của các doanh nghiệp FDI đạt trên 412 triệu uSD, tăng 14,42% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 28,47% tổng kim ngạch nhập khẩu g&SPg của cả nước. 
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU:​
+ Tháng 8/2017, kim ngạch nhập khẩu g&SPg về Việt Nam từ thị trường Trung Quốc ổn định so với tháng 7/2017 và vẫn duy trì là thị trường cung ứng g&SPg lớn nhất cho Việt Nam, đạt gần 31 triệu uSD.
Cũng trong tháng 8/2017, kim ngạch nhập khẩu g&SPg từ thị trường Hoa Kỳ, Malaysia và Đức tăng rất mạnh, với mức tăng lần lượt là 16,73%; 73,19% và tăng 15,43% so với tháng trước đó. Ngược lại, thị trường Campuchia và Thái Lan giảm lần lượt 25,22% và giảm 19,69% so với tháng 7/2017. 
+ 8 tháng năm 2017, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ và Thái Lan lần lượt là 4 thị trường cung ứng g&SPg lớn nhất cho Việt Nam, lần lượt chiếm 16%; 12%; 12% và 5% tổng kim ngạch nhập khẩu g&SPg của cả nước. Đây cũng là những thị trường có mức tăng trưởng khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, với mức tăng lần lượt là 41,71%; 53,89%; 17,37% và tăng 22,19% so với cùng kỳ năm 2016.