TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 10 THÁNG NĂM 2017

29/11/2017 04:04
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 10 THÁNG NĂM 2017

I. XUẤT KHẨU
- Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam tăng nhẹ trở lại trong tháng 10/2017, đạt 675 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng trước đó và tăng 10,9% so với tháng 10/2016..

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 504 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng 9/2017 và tăng 6,31% so với cùng kỳ năm 2016.
- Trong 10 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 6,213 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 4,621 tỷ USD, tăng 12,9% so với 10 tháng năm 2016, chiếm 74,38% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, tỷ lệ này của cùng kỳ năm 2016 là 73,2%.
Dự báo, trong 2 tháng cuối năm đến tháng 01/2018 là giai đoạn kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam tiếp tục mức tăng ổn định so với cùng kỳ năm ngoái và là giai đoạn ghi nhận mức cao nhất trong năm.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Trong tháng 10/2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 326 triệu USD, tăng 5,66% so với tháng trước đó và tăng 11,42% so với tháng 10/2016.
Trong 10 tháng năm 2017, đạt 2,952 tỷ USD, tăng 11,28% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 47,52% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,676 tỷ USD tăng 11,02% so với 10 tháng năm 2016, chiếm 90,6% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả khối và chiếm 58% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU:
Trong tháng 10/2017, Trung Quốc, Hàn Quốc và Anh là 3 thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực ghi nhận mức tăng khá cao so với tháng trước đó, lần lượt tăng 17,06%; 13,54% và tăng 14,38%. Ngược lại, Nhật Bản và Canada lại giảm nhẹ so với tháng 9/2017.
Trong 10 tháng năm 2017, Hoa Kỳ liên tục là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, với tổng kim ngạch đạt 2,65 tỷ USD, chiếm tới 43% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng là nhóm thì trường có mức trưởng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái: Hoa Kỳ tăng 17,91%; Hàn Quốc tăng 13,91%; Canada tăng 17,08%.

Mặc dù là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn thứ 5 của Việt Nam, nhưng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Anh trong 10 tháng qua giảm 7,98% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 236 triệu USD.
II. NHẬP KHẨU
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 10/2017 tiếp tục duy trì ở mức khá thấp, đạt 172 triệu USD, xấp xỉ tháng 9/2017 và tăng 12,56% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế trong 10 tháng năm 2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam đạt 1,787 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính đến thời gian nói trên, Việt Nam đã xuất siêu 4,426 tỷ trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.
- Doanh nghiệp FDI
Tháng 10/2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI giảm mạnh trở lại, đạt 50,5 triệu USD, giảm tới 38% so với tháng trước đó nhưng vẫn tăng 17,92% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế trong 10 tháng năm 2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 511 triệu USD, tăng 15,08% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 2,44 tỷ USD.​
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU​
Trong tháng 10/2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Hoa kỳ, Thailand và Chile giảm khá mạnh, với mức giảm lần lượt: 10,57%; 12,99% và giảm 19,83% so với tháng trước đó. Ngược lại, thị trường Trung Quốc tăng 11,48% và thị trường Malaysia tăng 23,54% sới tháng 9/2017.
Lũy kế trong 10 tháng năm 2017, Trung Quốc liên tục duy trì là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, đạt gàn 292 triệu USD, tăng tới 33,95%. Bên cạnh đó, các thị trường chủ lực khách như Hoa Kỳ, Campuchia, Thailand, Malaysia… cũng tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thị trường Campuchia tăng tới 43,03%.


GỖ VIỆT số 95