Việt nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Châu Phi: Một số nét chính

20/12/2016 08:18
Việt nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Châu Phi: Một số nét chính

Bản tin "Việt nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Châu Phi: Một số nét chính" phản ánh một số nét cơ bản trong thương mại gỗ giữa Việt Nam và các quốc gia thuộc Châu Phi. Cụ thể, Bản tin tập trung vào tình hình Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu, bao gồm gỗ tròn và gỗ xẻ từ Châu Phi kể từ năm 2013 đến nay. Số liệu trong Bản tin được tổng hợp từ nguồn số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Châu Phi đang trở thành một trong những thị trường quan trọng, cung cấp các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất quan trọng cho Việt Nam. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Châu Phi năm 2015 đạt 5,15 tỉ USD, tăng 15% so với năm 2014. Hiện Châu Phi đang cung cấp nhiều loại nguyên liệu đầu vào cho Việt Nam, trong gỗ nguyên liệu là một trong những mặt hàng quan trọng nhất, bên cạnh các mặt hàng khác như hạt điều, bông, sắt thép phế liệu.

Bản tin "Việt nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Châu Phi: Một số nét chính" phản ánh một số nét cơ bản trong thương mại gỗ giữa Việt Nam và các quốc gia thuộc Châu Phi. Cụ thể, Bản tin tập trung vào tình hình Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu, bao gồm gỗ tròn và gỗ xẻ từ Châu Phi kể từ năm 2013 đến nay. Số liệu trong Bản tin được tổng hợp từ nguồn số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan Việt Nam.

 

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tải toàn văn báo cáo.

Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng thông tin trong báo cáo

Gỗ Việt