Thương mại gỗ Việt Nam - Trung Quốc 2013 -2016: Một số nét chính

20/12/2016 05:45
Thương mại gỗ Việt Nam - Trung Quốc 2013 -2016: Một số nét chính

Bản tin "Thương mại gỗ Việt Nam - Trung Quốc 2013 -2016: Một số nét chính " chỉ ra thực trạng và xu hướng thương mại về gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn từ 2013 cho tới 9 tháng năm 2016. Những  thay đổi trong xu hướng này chính là sự chuyển hướng trong việc thay đổi các mặt hàng  xuất, nhập khẩu giữa hai nước trong thời gian tới, khi Trung Quốc ban hành chính sách đóng cửa rừng tự nhiên. 

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam đối với các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Dựa trên nguồn số liệu thống kê xuất nhập khẩu (XNK) của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Bản tin này chỉ ra thực trạng và xu hướng thương mại mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và Trung Quốc, giai đoạn từ tháng 1 năm 2013 đến hết tháng 9 năm 2016.

 

Bản tin "Thương mại gỗ Việt Nam - Trung Quốc 2013 -2016: Một số nét chính " chỉ ra thực trạng và xu hướng thương mại về gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn từ 2013 cho tới 9 tháng năm 2016. Những  thay đổi trong xu hướng này chính là sự chuyển hướng trong việc thay đổi các mặt hàng  xuất, nhập khẩu giữa hai nước trong thời gian tới, khi Trung Quốc ban hành chính sách đóng cửa rừng tự nhiên.

 

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tải toàn văn báo cáo.

Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng thông tin trong báo cáo

 

Gỗ Việt