Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia: Thực trạng và xu hướng

10/05/2016 05:09
Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia: Thực trạng và xu hướng

Báo cáo "Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia: Thực trạng và xu hướng" là sản phẩm hợp tác của Tổ chức Forest Trends, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định). Các phân tích trong Báo cáo chủ yếu được dựa trên nguồn số liệu được thống kê bởi Tổng cục Hải Quan của Việt Nam.

Báo cáo này tập trung vào mô tả thực trạng Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng thuộc nhóm gỗ nguyên liệu từ Campuchia. Gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Campuchia vào Việt Nam bao gồm 2 nhóm mặt hàng: nhóm gỗ tròn (mã Hải quan HS 4403) và gỗ xẻ (HS 4407). Đây là nhóm mặt hàng nhập khẩu quan trọng nhất của Việt Nam từ Campuchia. Cụ thể, theo quy định của Hải quan Việt Nam, nhóm 4403 (gỗ và các mặt hàng gỗ) bao gồm các sản phẩm là gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ, hoặc dác đẽo vuông thô. Nhóm này bao gồm 12 loại sản phẩm khác nhau. Nhóm 4407 bao gồm 32 loại sản phẩm, là các loại gỗ đã cưa xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép đầu, có độ dầy trên 6mm. Chi tiết các sản phẩm thuộc 2 nhóm này được mô tả chi tiết trên website của Tổng cục Hải Quan.

Các số liệu thống kê trong Báo cáo chủ yếu được dựa trên nguồn số liệu nhập khẩu của Tổng cục Hải quan của Việt Nam. Báo cáo trình bày thực trạng và xu hướng nhập khẩu, tập trung vào những năm gần đây. Cụ thể, phần 2 của Báo cáo chỉ ra một số nét chung trong nhập khẩu. Phần 3 phân tích thực trạng và xu hướng nhập khẩu gỗ xẻ từ Campuchia; Phần 4 tập trung vào gỗ tròn. Tầm quan trọng của các cửa khẩu nhập khẩu cũng như sự khác nhau trong các cửa khẩu được mô tả trong phần 5. Phần 6 của Báo cáo đưa ra một số kết luận.

 

(Mọi thông tin lấy từ báo cáo xin vui lòng trích nguồn tham khảo đầy đủ)

Gỗ Việt