Gỗ tròn và gỗ xẻ nhập khẩu: Một số nét chính giai đoạn 2013 - 2016

20/12/2016 08:01
Gỗ tròn và gỗ xẻ nhập khẩu: Một số nét chính giai đoạn 2013 - 2016

Báo cáo " Gỗ tròn và gỗ xẻ nhập khẩu: Một số nét chính giai đoạn 2013 - 2016" chia sẻ các thông tin  về lượng và giá trị  nhập khẩu gỗ tròn và xẻ của Việt nam giai đoạn 2015 và 10 tháng 2016. 

Tại Việt Nam, gỗ nhập khẩu đóng vai trò rất quan trọng, là một trong những nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu của ngành công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu và sản xuất các mặt hàng sản phẩm gỗ cho thị trường tiêu thụ trong nước. Vai trò này thể hiện ở một số khía cạnh chính như sau:

  • Khối lượng và giá trị gỗ tròn và gỗ xẻ nhập khẩu vào Việt Nam hàng năm rất lớn;
  • Chủng loài gỗ nhập khẩu rất phong phú, đa dạng từ nhiều quốc gia ở tất cả các châu lục;
  • Đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm ngặt của khách hàng từ các thị trường lớn trên thế giới, với vị thế quốc gia xuất khẩu đồ gỗ hàng đầu trong khu vực ASEAN;
  • Đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước có quy mô dân số trên 90 triệu người, và ngày càng giảm lượng và giá trị nhập khẩu đồ gỗ từ các nước khác.

Báo cáo " Gỗ tròn và gỗ xẻ nhập khẩu: Một số nét chính giai đoạn 2013 - 2016" chia sẻ các thông tin  về lượng và giá trị  nhập khẩu gỗ tròn và xẻ của Việt nam giai đoạn 2015 và 10 tháng 2016.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tải toàn văn báo cáo.

Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng thông tin trong báo cáo

 

Gỗ Việt