Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2022 và xu hướng năm 2023

Năm 2022 mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và cuộc chiến giữa Nga – Ukraine, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam vẫn đạt 15,67 tỷ USD, tăng 10,9% so với năm 2021. Ở chiều nhập khẩu,kim ngạch G&SPG Việt Nam nhập khẩu từ các quốc gia đạt gần 3,1 tỷ USD, tăng 5,6% giá trị kim ngạch so với năm 2021. 

27/03/2023 09:36

Năm 2022 mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và cuộc chiến giữa Nga – Ukraine, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam vẫn đạt 15,67 tỷ USD, tăng 10,9% so với năm 2021. Ở chiều nhập khẩu,kim ngạch G&SPG Việt Nam nhập khẩu từ các quốc gia đạt gần 3,1 tỷ USD, tăng 5,6% giá trị kim ngạch so với năm 2021. 

21/03/2023 01:57

Năm 2022, Việt Nam nhập khẩu lượng gỗ nguyên liệu trị giá hơn 3 tỷ USD từ 109 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, bao gồm 6,36 triệu m3 gỗ tròn và gỗ xẻ quy tròn. Trong đó, tổng lượng gỗ tròn và gỗ xẻ nhập khẩu từ 41 thị trường tích cực và 55 thị trường rủi ro lần lượt là 3,82 triệu và 2,54 triệu m3 quy tròn.

14/02/2023 06:24

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu viên nén năm 2022" cập nhật đến hết năm 2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends

14/02/2023 06:17

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ năm 2022" cập nhật đến hết tháng 12/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

14/01/2023 08:05

Báo cáo "Việt Nam xuất nhập khẩu Gỗ và Sản phẩm gỗ" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

14/01/2023 07:57

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu viên nén" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

14/01/2023 07:53

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

14/01/2023 07:46

Báo cáo "Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ dán" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

06/12/2022 09:56

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu gỗ dán 10 tháng đầu năm 2022" được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

06/12/2022 09:54

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu viên nén gỗ 10 tháng đầu năm 2022" được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

06/12/2022 09:50

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ 10 tháng đầu năm 2022" được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

06/12/2022 09:32

Báo cáo "Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 10/2022" được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends. 

Trang  1 2 3 ... 10