09/03/2024 09:29

Đầu tư nước ngoài (FDI) đã trở thành một hợp phần quan trọng của ngành gỗ. Dữ liệu thống kê của ngành lâm nghiệp cho thấy hiện ngành có khoảng trên 3.500 doanh nghiệp (DN) tham gia khâu xuất khẩu. Trong đó, số lượng các DN FDI chiếm dưới 20%. Mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, kim ngạch xuất khẩu của nhóm FDI luôn chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của cả ngành. Số lượng DN FDI tham gia ngành và kim ngạch xuất khẩu của khối này luôn có sự tăng trưởng ổn định trong những năm vừa qua. 

09/03/2024 09:23

Trong năm 2023, tác động của sự suy giảm kinh tế tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm của ngành gỗ Việt, cuộc chiến Nga – Ukraine, khủng hoảng năng lượng, đặc biệt tại EU, và một số yếu tố vĩ mô khác  khiến cho cầu tiêu dùng đồ gỗ giảm mạnh. Kết quả là kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đã giảm 15,9% so với 2022, chỉ đạt 13,18 tỷ USD.

22/12/2023 05:01

Ngành gỗ Việt Nam 10 tháng đầu năm 2023 : Tình hình xuất nhập và cơ chế chính sách mới

22/12/2023 04:50

Hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành gỗ : Cập nhật hết 10 tháng đầu năm 2023

22/12/2023 04:16

Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ vùng địa lý tích cực và không tích cực : Cập nhật đến hết tháng 7 năm 2023.

03/11/2023 11:20

BẢN TIN 03. CHUẨN BỊ ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI QUY ĐỊNH CHỐNG MẤT RỪNG CỦA EU - ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NÔNG LÂM SẢN

03/11/2023 11:12

BẢN TIN 02. CHUẨN BỊ ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI QUY ĐỊNH CHỐNG MẤT RỪNG CỦA EU - VAI TRÒ CỦA HIỆP HỘI VÀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM

03/11/2023 10:51

BẢN TIN 01. CHUẨN BỊ ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI QUY ĐỊNH CHỐNG MẤT RỪNG CỦA EU - VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÂN LOẠI RỦI RO VỚI QUỐC GIA/VÙNG SẢN XUẤT.

10/08/2023 12:55

Báo cáo tình hình sản xuất và xuất khẩu viên nén của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội gỗ và tổ chức Forest Trends.

10/08/2023 12:49

Báo cáo tình hình sản xuất và xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội gỗ và tổ chức Forest Trends.

12/07/2023 06:39

Việt Nam hiện đã trở thành quốc gia sản xuất viên nén lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Hầu hết viên nén sản xuất tại Việt Nam được xuất khẩu, với trên 95% lượng xuất khẩu đi vào Hàn Quốc và Nhật Bản làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất điện. Một lượng nhỏ được tiêu thụ nội địa tại Việt Nam làm nguyên liệu chất đốt của các lò hơi, lò sấy…Từ 2013 đến 2022, lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu viên nén của Việt Nam đã tăng lần lượt là 28 và 34 lần. Theo Tổng cục Hải quan, năm 2022 Việt Nam xuất khẩu 4,9 triệu tấn và kim ngạch đạt 0,79 tỉ đô la Mỹ. Trong năm tháng đầu năm 2023 (5T/2023), lượng xuất đạt 1,57 triệu tấn, kim ngạch đạt khoảng 256,5 triệu USD. Xuất khẩu hiện đang trên đà tăng.

27/03/2023 09:36

Năm 2022 mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và cuộc chiến giữa Nga – Ukraine, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam vẫn đạt 15,67 tỷ USD, tăng 10,9% so với năm 2021. Ở chiều nhập khẩu,kim ngạch G&SPG Việt Nam nhập khẩu từ các quốc gia đạt gần 3,1 tỷ USD, tăng 5,6% giá trị kim ngạch so với năm 2021. 

Trang  1 2 3 ... 11