14/01/2023 08:05

Báo cáo "Việt Nam xuất nhập khẩu Gỗ và Sản phẩm gỗ" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

14/01/2023 07:57

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu viên nén" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

14/01/2023 07:53

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

14/01/2023 07:46

Báo cáo "Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ dán" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

06/12/2022 09:56

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu gỗ dán 10 tháng đầu năm 2022" được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

06/12/2022 09:54

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu viên nén gỗ 10 tháng đầu năm 2022" được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

06/12/2022 09:50

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ 10 tháng đầu năm 2022" được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

06/12/2022 09:32

Báo cáo "Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 10/2022" được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends. 

18/10/2022 11:01

Việt Nam và EU đã ký Hiệp định VPA-FLEGT vào năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Đây là một hiệp định thương mại ràng buộc về mặt pháp lý, cũng gắn với Chương 13 của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

19/09/2022 04:39

Báo cáo “Tính pháp lý của gỗ nguyên liệu rừng trồng tại Việt Nam: Một số tồn tại và kiến nghị về chính sách” là sản phẩm của nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends, báo cáo được công bố tại sự kiện “Góp ý cho dự thảo của thông tư về quản lý, truy xuất nguồn gốc gỗ rừng trồng tại Việt Nam” được tổ chức vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 vừa qua. Báo cáo chỉ ra hai tồn tại của gỗ rừng trồng Việt Nam, thứ nhất là về các khó khăn trong để xác định nguồn gốc gỗ. Tồn tại này hình thành bởi các diện tích đất nơi gỗ được khai thác còn thiếu các bằng chứng pháp lý nhằm xác định hộ bán gỗ có đầy đủ các quyền về đất đai trên mảnh đất của mình. Thứ hai là thiếu các bằng chứng pháp lý để xác định các giao dịch trong chuỗi là hợp pháp. Tồn tại này xảy ra khi các bên tham gia tại khâu trung gian trong chuỗi có các hoạt động phi chính thức và chưa thực hiện trách nhiệm pháp lý của mình đặc biệt là trách nhiệm về thuế.

19/09/2022 04:24

Bản tin “Sản xuất và xuất khẩu viên nén của Việt Nam: Thực trạng và một số khía cạnh về chính sách” được công bố tại sự kiện “Góp ý cho dự thảo của thông tư về quản lý, truy xuất nguồn gốc gỗ rừng trồng tại Việt Nam” được tổ chức vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 vừa qua. Bản tin cập nhật tình hình sản xuất và xuất khẩu. Bản tin thảo luận một số khía cạnh về chính sách, đặc biệt liên quan tới nguồn nguyên liệu và những yếu tố có thể tác động tới sự vận hành của ngành trong tương lai.

05/09/2022 12:17

Báo cáo "Biến động về thị trường xuất khẩu của ngành gỗ: Từ góc nhìn doanh nghiệp" là sản phẩm của nhóm nghiên cứu VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và tổ chức Forest Trends. Nguồn thông tin trong Báo cáo được tính toán dựa trên dữ liệu khảo sát các doanh nghiệp trong ngành gỗ. Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch của các Hiệp hội Gỗ nêu trên đã ủng hộ, hỗ trợ và chỉ đạo Văn phòng các Hiệp hội trực tiếp tham gia trong quá trình khảo sát, soạn thảo Báo cáo này. Cơ quan Hợp tác phát triển của Chính phủ Anh (DFID) và Cơ quan Hợp tác Phát triển của Chính phủ Na Uy (NORAD) đã hỗ trợ một phần tài chính thông qua Forest Trends để hình thành Báo cáo. Các nhận định trong Báo cáo là của các tác giả.

Trang  1 2 3 ... 10