03/11/2023 11:20

BẢN TIN 03. CHUẨN BỊ ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI QUY ĐỊNH CHỐNG MẤT RỪNG CỦA EU - ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NÔNG LÂM SẢN

03/11/2023 11:12

BẢN TIN 02. CHUẨN BỊ ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI QUY ĐỊNH CHỐNG MẤT RỪNG CỦA EU - VAI TRÒ CỦA HIỆP HỘI VÀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM

03/11/2023 10:51

BẢN TIN 01. CHUẨN BỊ ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI QUY ĐỊNH CHỐNG MẤT RỪNG CỦA EU - VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÂN LOẠI RỦI RO VỚI QUỐC GIA/VÙNG SẢN XUẤT.

10/08/2023 12:55

Báo cáo tình hình sản xuất và xuất khẩu viên nén của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội gỗ và tổ chức Forest Trends.

10/08/2023 12:49

Báo cáo tình hình sản xuất và xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội gỗ và tổ chức Forest Trends.

12/07/2023 06:39

Việt Nam hiện đã trở thành quốc gia sản xuất viên nén lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Hầu hết viên nén sản xuất tại Việt Nam được xuất khẩu, với trên 95% lượng xuất khẩu đi vào Hàn Quốc và Nhật Bản làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất điện. Một lượng nhỏ được tiêu thụ nội địa tại Việt Nam làm nguyên liệu chất đốt của các lò hơi, lò sấy…Từ 2013 đến 2022, lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu viên nén của Việt Nam đã tăng lần lượt là 28 và 34 lần. Theo Tổng cục Hải quan, năm 2022 Việt Nam xuất khẩu 4,9 triệu tấn và kim ngạch đạt 0,79 tỉ đô la Mỹ. Trong năm tháng đầu năm 2023 (5T/2023), lượng xuất đạt 1,57 triệu tấn, kim ngạch đạt khoảng 256,5 triệu USD. Xuất khẩu hiện đang trên đà tăng.

27/03/2023 09:36

Năm 2022 mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và cuộc chiến giữa Nga – Ukraine, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam vẫn đạt 15,67 tỷ USD, tăng 10,9% so với năm 2021. Ở chiều nhập khẩu,kim ngạch G&SPG Việt Nam nhập khẩu từ các quốc gia đạt gần 3,1 tỷ USD, tăng 5,6% giá trị kim ngạch so với năm 2021. 

21/03/2023 01:57

Năm 2022, Việt Nam nhập khẩu lượng gỗ nguyên liệu trị giá hơn 3 tỷ USD từ 109 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, bao gồm 6,36 triệu m3 gỗ tròn và gỗ xẻ quy tròn. Trong đó, tổng lượng gỗ tròn và gỗ xẻ nhập khẩu từ 41 thị trường tích cực và 55 thị trường rủi ro lần lượt là 3,82 triệu và 2,54 triệu m3 quy tròn.

14/02/2023 06:24

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu viên nén năm 2022" cập nhật đến hết năm 2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends

14/02/2023 06:17

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ năm 2022" cập nhật đến hết tháng 12/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

14/01/2023 08:05

Báo cáo "Việt Nam xuất nhập khẩu Gỗ và Sản phẩm gỗ" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

14/01/2023 07:57

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu viên nén" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

Trang  1 2 3 ... 11