Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ vùng địa lý tích cực và rủi ro: Cập nhật hết 10 tháng đầu năm 2021

Báo cáo được công bố tại Hội nghị giao ban “Đánh giá kết quả năm 2021 và bàn các giải pháp đạt mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2022” vừa qua được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam tổ chức ngày 17 tháng 12 năm 2021 vừa qua tại Bình Dương. Báo cáo đưa ra thông tin cập nhật về tình hình nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ các quốc gia tích cực (gỗ ít rủi ro) và quốc gia không tích cực (gỗ rủi ro). Lượng gỗ ít rủi ro chiếm tỷ trọng khoảng 2/3 trong tổng lượng nhập khẩu, phần còn lại là gỗ rủi ro.  Lượng gỗ ít rủi ro được nhập khẩu vào Việt Nam có xu hướng tăng, từ khoảng 68% trong tổng lượng nhập khẩu năm 2020 (tương đương 3,88 triệu m3 quy tròn) lên 72% trong 10 tháng đầu 2021 (3,8 triệu m3).

19/12/2021 06:06

Báo cáo được công bố tại Hội nghị giao ban “Đánh giá kết quả năm 2021 và bàn các giải pháp đạt mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2022” vừa qua được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam tổ chức ngày 17 tháng 12 năm 2021 vừa qua tại Bình Dương. Báo cáo đưa ra thông tin cập nhật về tình hình nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ các quốc gia tích cực (gỗ ít rủi ro) và quốc gia không tích cực (gỗ rủi ro). Lượng gỗ ít rủi ro chiếm tỷ trọng khoảng 2/3 trong tổng lượng nhập khẩu, phần còn lại là gỗ rủi ro.  Lượng gỗ ít rủi ro được nhập khẩu vào Việt Nam có xu hướng tăng, từ khoảng 68% trong tổng lượng nhập khẩu năm 2020 (tương đương 3,88 triệu m3 quy tròn) lên 72% trong 10 tháng đầu 2021 (3,8 triệu m3).

19/12/2021 05:17

Báo cáo được công bố tại Hội nghị giao ban “Đánh giá kết quả năm 2021 và bàn các giải pháp đạt mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2022” vừa qua được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam tổ chức ngày 17 tháng 12 năm 2021 vừa qua tại Bình Dương.  Báo cáo chỉ ra bốn nguồn quỹ đất có tiềm năng là cơ hội để khối tư nhân tham gia tiếp cận trong tương lai, gồm các nguồn: Thứ nhất, đất từ các hộ gia đình, thông qua hình thức công ty liên kết với hộ. Thứ hai đất từ các công ty lâm nghiệp, thông qua hình thức công ty liên kết hoặc cho công ty giao/thuê dài hạn. Thứ ba, đất do UBND xã đang quản lý, thông qua việc công ty thuê đất dài hạn. Thứ tư, đất trống, rừng suy thoái không thể tự phục hồi tại một số khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, thông qua việc công ty liên kết với BQL nhằm phát triển nguồn tài nguyên rừng kết hợp với trồng gỗ lớn.  

07/12/2021 09:21

Bản tin “Thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc 2018 – 9 tháng 2021” được chia sẻ tại Tọa đàm  “Thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc: Cơ hội, thách thức và phát triển ngành gỗ Việt bền vững trong tương lai” do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bỉnh Dương (BIFA); Hiệp hội Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ Đồng Nai (DOWA), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức Forest Trends tổ chức  vào ngày 3/12/2021.

29/10/2021 10:45

Bản tin được chia sẻ tại hội thảo “Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 9 tháng đầu năm 2021” do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, HAWA, BIFA, DOWA, FPA Bình Định và Tổ chức Forest Trends tổ chức vào ngày 29/10/2021.

25/10/2021 09:15

Bình quân mỗi năm Việt Nam xuất khẩu trên dưới 3 triệu tấn viên nén với kim ngạch xuất khẩu đạt 350 triệu USD. Trong 8 tháng đầu 2021 lượng xuất khẩu đạt 2,4 triệu tấn, tương đương với 273 triệu USD về kim ngạch. Nhìn chung, xuất khẩu đang trên đà tăng trưởng, và tăng mạnh trong giai đoạn 2018-2020.

27/09/2021 03:38

Bản tin được chia sẻ tại hội thảo “Chuỗi cung ứng nguyên liệu gỗ cho chiến lược phục hồi ngành công nghiệp Gỗ sang Covid-19” được tổ chức vào ngày 24/9/2021 do các Hiệp hội  VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA , BIFA, DOWA phối hợp với Forest Trends tổ chức.

27/09/2021 03:35

Báo cáo cập nhật thị trường "Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu hết 8 tháng 2021" là sản phẩm của Nhóm nghiên cứu của Tổ chức Forest Trends và VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA và BIFA được chia sẻ tại Hội thảo “Chuỗi cung ứng nguyên liệu gỗ cho chiến lược phục hồi ngành công nghiệp Gỗ sang Covid-19” được tổ chức vào ngày 24/9/2021 vừa qua.

23/09/2021 03:35

Báo cáo “Đại dịch Covid-19 và làng nghề gỗ: Tác động, tính chính danh của các hộ sản xuất và sự cần thiết về một chính sách bao trùm” được chia sẻ tại Hội thảo này 22 tháng 09 năm 2021 vừa qua. Hội thảo được tổ chức bởi VIFOREST, HAWA, BIFA, DOWA, FPA Bình Định và Forest Trends.

10/09/2021 06:03

Báo cáo Việt Nam xuất nhập khẩu đồ gỗ trong 7 tháng đầu năm 2021: Thực trạng và một số khía cạnh rủi rocập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tới hết 7 tháng đầu năm 2021. Về Báo cáo cũng đưa ra một số thông tin về một số khía cạnh rủi ro trong một số mặt hàng xuất nhập khẩu. Trong khâu xuất khẩu, trong 7tháng đầu 2021,kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG)đạt 9,26tỷ USD, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch Covid-19 tới ba trung tâm chế biến gỗ là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai khiến cho kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7/2021 của ngành  giảm 17,3%, chỉ đạt 1,26 tỷ USD, so với tháng 6 trước đó đạt 1,53 tỷ USD.  Ở chiều nhập khẩu, Việt Nam nhập 1,81 tỷ USD gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) trong 7 tháng đầu năm 2021, tăng 38,6% so với cùng kỳ 2020.

09/09/2021 05:40

Báo cáo “Liên kết tiêu thụ gỗ cao su từ hộ tiểu điền: Thực trạng và một số khía cạnh chính sách" là sản phẩm do Tổ chức Forest Trends phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và Hiệp hội Cao su Việt Nam thực hiện. Đây là một trong số những sản phẩm được nhóm nghiên cứu công bố cùng với Báo cáo “Chuỗi cung ngành cao su Việt Nam: Một số nét chính và vai trò của cao su tiểu điền” và Báo cáo “Liên kết tiêu thụ cao su thiên nhiên từ hộ tiểu điền: Thực trạng và một số khía cạnh chính sách”.

09/09/2021 05:37

 Báo cáo “Liên kết tiêu thụ cao su thiên nhiên từ hộ tiểu điền, thực trạng và một số khía cạnh chính sách” là sản phẩm của Tổ chức Forest Trends phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (RRIV) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA). Báo cáo để bổ sung thông tin về các liên kết trong tiêu thụ cao su tiểu điền tại Việt Nam, tìm hiểu về thực trạng các mối liên kết tiêu thụ cao su thiên nhiên giữa các hộ tiểu điền với các cá nhân, đơn vị trong chuỗi cung cao su thiên nhiên như các tư thương, các nhà máy, doanh nghiệp chế biến mủ cao su… Báo cáo cũng giúp làm rõ những thuận lợi và khó khăn của các bên tham gia trong liên kết. Dựa vào thông tin thu thập được nêu trên, đề xuất một số chính sách và giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ chuỗi cung ứng cao su tiểu điền đáp ứng các yêu cầu của thị trường về khía cạnh hợp pháp, truy xuất nguồn gốc và bền vững.

09/09/2021 05:33

Báo cáo "Chuỗi cung ngành cao su Việt Nam: Một số nét chính và vai trò của cao su tiểu điền" cung cấp một số nét chính về chuỗi cung ngành cao su của Việt Nam, phân tích các khía cạnh về sản xuất, chế biến và thương mại đối với ba nhóm mặt hàng chủ lực của ngành. Các doanh nghiệp (DN) trong ngành cao su, bao gồm DN có vốn sở hữu nhà nước, DN tư nhân và DN FDI có vai trò quan trọng trong chuỗi cung. Ngoài ra, các hộ cao su tiểu điền hiện đã trở thành một hợp phần quan trọng của chuỗi, là nguồn cung cao su thiên nhiên và gỗ nguyên liệu đầu vào cho ngành cao su và ngành gỗ.

Trang  1 2 3 ... 8