Brazil xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tăng 12% trong tháng 1/2024

20/03/2024 04:40
Brazil xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tăng 12% trong tháng 1/2024

Xuất khẩu đồ nội thất của Brazil được thúc đẩy mức độ khác biệt hóa và thiết kế cao cấp hơn thay vì cạnh tranh về giá cả.

Theo nguồn globalwood.org, trong tháng 1/2024, xuất khẩu các sản phẩm làm từ gỗ của Brazil (trừ bột giấy và giấy) đạt 300,3 triệu USD, tăng 13% so với tháng 1/2023. Trong đó, xuất khẩu gỗ thông xẻ đạt 222,4 nghìn m3 và 48,5 triệu USD, tăng 16% về lượng và tăng 8,5% về trị giá so với tháng 1/2023.

Xuất khẩu gỗ xẻ nhiệt đới đạt 24,7 nghìn m3, trị giá 11,3 triệu USD, giảm 16% về lượng và giảm 28% về trị giá so với tháng 01/2023; xuất khẩu ván ép gỗ thông đạt 188,6 nghìn m3, trị giá 58,2 triệu USD, giảm 0,5% về lượng và tăng 4% về trị giá; xuất khẩu ván ép nhiệt đới đạt 1,7 nghìn m3, trị giá 1,1 triệu USD, giảm 51% về lượng và giảm 39% về trị giá.

Đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu đạt 38,6 triệu USD trong tháng 01/2024, tăng 12% so với tháng 01/2023. Xuất khẩu đồ nội thất của Brazil được thúc đẩy mức độ khác biệt hóa và thiết kế cao cấp hơn thay vì cạnh tranh về giá cả.

Năm 2023, ngành nội thất của Brazil đối mặt với những thách thức và khó khăn, trị giá xuất khẩu đạt 735,3 triệu USD, giảm 11% so với năm 2022. Bất ổn kinh tế toàn cầu đã tác động tới hoạt động xuất khẩu của ngành nội thất Brazil, trong đó trị giá xuất khẩu giảm mạnh nhất tới thị trƣờng nhập khẩu chính là Mỹ, trị giá xuất khẩu sang Mỹ chiếm 32% tổng trị giá xuất khẩu đồ nội thất của Brazil trong năm 2023.

Các chiến lược đa dạng hóa thị trường và tham gia vào các sự kiện quốc tế, chẳng hạn như ICFF (Hội chợ nội thất đƣương đại quốc tế) ở New York, được lên kế hoạch để thúc đẩy xuất khẩu vào năm 2024.

Mặc dù ngành nội thất quốc gia phải đối mặt với những thách thức vào năm 2023, nhưng ngành này vẫn lên kế hoạch cho các chiến lược đổi mới cho năm 2024 để tạo sự khác biệt cho các sản phẩm gỗ của Brazil, nhằm mục đích nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế. Brazil nổi tiếng về sản xuất đồ nội thất chất lượng, đang hướng tới tăng trưởng xuất khẩu dài hạn và thúc đẩy mức độ khác biệt hóa và thiết kế cao cấp hơn thay vì chỉ cạnh tranh về giá cả.

Năm 2024 mang lại một số lạc quan, nhưng dự báo xuất khẩu còn phụ thuộc vào nền kinh tế tại các thị trường mục tiêu và đặc biệt là việc kiểm soát lạm phát trong chuỗi sản xuất đồ nội thất cũng như tình hình địa chính trị toàn cầu có tác động trực tiếp đến giá cả hàng hóa quốc tế.

Gỗ Việt