Nhập khẩu gỗ thông giảm mạnh

31/05/2023 15:13
Nhập khẩu gỗ thông giảm mạnh

4 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu gỗ thông đạt 143,7 nghìn m³, trị giá 32,5 triệu USD, giảm 51,0% về lượng và giảm 60,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ thông của Việt Nam tháng 4/2023 đạt 36,9 nghìn m³, trị giá 8,5 triệu USD, giảm 10% về lượng và giảm 12,9% về trị giá so với tháng 3/2023; so với tháng 4/2022 giảm 56,4% về lượng và giảm 64,5% về trị giá.

Tính chung, 4 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu gỗ thông đạt 143,7 nghìn m³, trị giá 32,5 triệu USD, giảm 51,0% về lượng và giảm 60,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về chủng loại,3 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu gỗ thông loại xẻ đạt khối lượng 85,4 nghìn m³, trị giá 20,6 triệu USD, giảm 47,5% về lượng và giảm 60,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu gỗ thông tròn đạt 15,8 nghìn m³, trị giá 2,1 triệu USD, giảm 65,5% về lượng và giảm 64,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá nhập khẩu trung bình gỗ thông trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 224,6 USD/m³, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá nhập khẩu gỗ thông từ Chile giảm 27,2% so với cùng kỳ năm 2022, xuống 247,8 USD/m³; từ Brazil giảm 27,8% so với cùng kỳ năm 2022, xuống 217,9 USD/m³; từ Mỹ giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2022, xuống 115,2 USD/m³…

Về thị trường,3 tháng đầu năm 2023, lượng nhập khẩu gỗ thông từ hầu hết các thị trường như Chile, Brazil, Mỹ, New Zealand, EU… giảm so với cùng kỳ năm 2022, ngoại trừ thị trường Lào tăng.

Cụ thể, nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Chile giảm 20,4% về lượng và giảm 42,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 34,9 nghìn m³, trị giá 8,7 triệu USD, chiếm tới 34,5% tổng lượng nhập khẩu.

Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Brazil đạt 18,1 nghìn m³, trị giá 3,9 triệu USD, giảm 53,4% về lượng và giảm 66,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Mỹ đạt 15,4 nghìn m³, trị giá 1,8 triệu USD, giảm 53,1% về lượng và giảm 56,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, lượng nhập khẩu gỗ thông từ một số thị trường khác giảm so với cùng kỳ năm 2022 như: từ New Zealand giảm 23,1%; EU giảm 33,4%; Urugoay giảm 86,0%.
Trái lại, nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Lào đạt 89 m³, trị giá 23,1 nghìn USD, tăng 4,5% về lượng và tăng 5,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, chiếm tỷ lệ thấp 0,1% trong tổng lượng nhập khẩu.

Gỗ Việt