Các nhà cung cấp nhiệt đới châu Á tăng xuất khẩu sang thị trường EU

09/01/2020 08:11
Các nhà cung cấp nhiệt đới châu Á tăng xuất khẩu sang thị trường EU

EU nhập khẩu các sản phẩm mộc nhiệt đới, chủ yếu là cửa ra vào từ Indonesia, và tấm cửa sổ nhiều lớp và tủ bếp (từ tất cả các nhà cung cấp nhiệt đới hàng đầu), tăng 21% lên 79.500 MT trong nửa đầu của 2019. Trị giá nhập khẩu tăng 33% lên đến €166 triệu. 

 EU nhập khẩu các khuôn bằng gỗ nhiệt đới tăng trong nửa đầu của 2019 từ cả ba của các quốc gia thống trị thương mại quốc tế trong các sản phẩm mộc nhiệt đới bao gồm Indonesia (+ 16% đến 43.500 MT), Malaysia (+ 39% đến 23.000 MT), và Việt Nam (+ 7% đến 7.400 MT). Trong nửa đầu của 2019, nhập khẩu các sản phẩm mộc nhiệt đới tăng 5% lên 32.400 ở Anh, tăng 129% đến 24.800 MT ở Hà Lan, và lên 4% đến 9.600 MT tại Bỉ. Cũng có những lợi ích đáng kể trong hai thị trường nhỏ hơn cho các sản phẩm mộc nhiệt đới, Ireland tăng 87% lên 1.600 MT và Ba Lan lên 58% lên 800 MT. Những lợi ích này bù đắp lượng giảm 26% ở Pháp đến 5.300 MT, và giảm 24% ở Đức đến 3.300 MT.

EU nhập khẩu ván ép nhiệt đới xuất xứ từ Trung Quốc tiếp tục tăng lượng nhập khẩu của EU đối với các sản phẩm ván ép nhiệt đới đạt 174.200 MT trong nửa đầu của năm 2019, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị nhập khẩu tăng 14% lên €154.4triệu. Một tỷ lệ lớn và ngày càng tăng của các ván ép phải đối mặt với gỗ cứng nhiệt đới nhập khẩu vào EU được sản xuất tại Trung Quốc. EU nhập 76.100 MT của sản phẩm này từ Trung Quốc trong nửa đầu của 2019, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2018. Nhập khẩu cũng tăng từ Gabon, tăng 9% đến 7.400 MT, Việt Nam, tăng 3% đến 6.100 MT, và Brazil, tăng 9% đến 6.000 MT. Những lợi ích này bù đắp lượng giảm 4% nhập khẩu từ Indonesia, lên đến 46.300 MT, và lượng giảm 32% từ Malaysia, lên đến 19, 70.

GV - 118