Các tiêu chuẩn Formaldehyde mới đối với các sản phẩm gỗ composite

03/06/2023 08:04
Các tiêu chuẩn Formaldehyde mới đối với các sản phẩm gỗ composite

Các tiêu chuẩn Formaldehyde mới đối với các sản phẩm gỗ composite được nhập khẩu, bán hoặc sản xuất tại Canada.

Theo nguồn globalwood.org, Quy định về phát thải Formaldehyde từ sản phẩm gỗ Composite (CANFER “Chứng chỉ CANFER, giấy thông hành cho doanh nghiệp gỗ vào Canada”) có hiệu lực từ ngày 7/1/2023, áp đặt các yêu cầu đối với nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và người bán sản phẩm gỗ composite liên quan đến thử nghiệm và giới hạn phát thải, chứng nhận, ghi nhãn, báo cáo và lưu trữ hồ sơ.

CANFER áp dụng cho các sản phẩm gỗ composite có chứa formaldehyde và bao gồm các tấm gỗ composite, các sản phẩm nhiều lớp, các bộ phận cấu thành và thành phẩm như đồ nội thất.

Tại sao phải có chứng chỉ CANFER?

Formaldehyde là chất bảo quản thường được sử dụng như một thành phần của keo dán hoặc chất kết dính và được sử dụng để tạo ra các sản phẩm gỗ tổng hợp (bao gồm đồ nội thất, sàn, đồ trang trí và tấm ốp tường) bằng cách dán nhiều miếng gỗ nhỏ hơn lại với nhau.

Các sản phẩm gỗ composite rất quan trọng trong thị trường xuất nhập khẩu của Canada, ví dụ vào năm 2017, Canada đã nhập khẩu các sản phẩm gỗ chế biến với trị giá 3,5 tỷ USD (chủ yếu từ Mỹ và Trung Quốc) và sản xuất các sản phẩm gỗ chế biến với trị giá 17,4 USD để xuất khẩu.

Theo thời gian, các sản phẩm gỗ composite như vậy có thể thải ra formaldehyde, góp phần làm tăng nồng độ formaldehyde trong nhà. Theo Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada (ECCC), quá nhiều formaldehyde có thể gây ra một số mối lo ngại về sức khỏe con người, bao gồm kích ứng cấp tính, các triệu chứng hô hấp mãn tính và nhạy cảm dị ứng.

Trước chứng chỉ CANFER, ngoài tiêu chuẩn tự nguyện được phát triển vào năm 2016, không có giới hạn chính thức nào về lượng formaldehyde có thể được sử dụng trong các sản phẩm gỗ composite được nhập khẩu, bán hoặc chào bán ở Canada, cũng như mức độ phát thải formaldehyde từ những sản phẩm đó.

Để so sánh, kể từ năm 2010, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã yêu cầu các sản phẩm gỗ composite được bán hoặc nhập khẩu vào Mỹ phải tuân thủ các tiêu chuẩn phát thải được quy định trong Đạo luật Kiểm soát Chất độc hại (chứng chỉ EPA TSCA Title VI). Sự khác biệt về quy định này giữa Canada và Mỹ có nghĩa là các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc người bán các sản phẩm gỗ composite ở cả hai quốc gia phải đối mặt với gánh nặng gia tăng (cả về tài chính và hành chính) trong việc tuân thủ các yêu cầu.

Theo ECCC, CANFER có hai mục tiêu chính:

Để giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe của người dân Canada do tiếp xúc với formaldehyde. Để điều chỉnh các yêu cầu của Canada đối với các sản phẩm gỗ composite với các yêu cầu tương tự ở Mỹ, trong nỗ lực tạo ra một "sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp Canada, Mỹ và quốc tế".

Yêu cầu chứng chỉ CANFER

Theo chứng chỉ CANFER, bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào sản xuất, nhập khẩu hoặc bán các sản phẩm gỗ composite hiện phải tuân thủ các yêu cầu quy định sau:

Giới hạn phát thải và thử nghiệm

Chứng chỉ CANFER thiết lập các giới hạn phát thải đối với các loại tấm gỗ composite sau: ván ép gỗ cứng (HWPW), ván ép chịu lửa mật độ trung bình (MDF), MDF mỏng, ván dăm và các sản phẩm nhiều lớp. CANFER không áp dụng cho HWPW có lõi làm bằng bìa cứng hoặc gỗ xẻ.
Để đảm bảo các tấm gỗ composite như vậy không thải ra formaldehyde vượt quá
giới hạn quy định, các nhà sản xuất các sản phẩm này phải thử nghiệm sản phẩm của họ theo các phương pháp và tần suất thử nghiệm cụ thể của CANFER. Điều này bao gồm thử nghiệm chính, được nhà sản xuất thực hiện bốn lần mỗi năm, cũng như thử nghiệm kiểm soát chất lượng (QC).

Các xét nghiệm phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm được công nhận đáp ứng các yêu cầu cụ thể được nêu trong CANFER. Các nhà nhập khẩu và người bán lại các sản phẩm do nước ngoài sản xuất cũng cần đảm bảo rằng nhà sản xuất nước ngoài đã tiến hành thử nghiệm phù hợp, đồng thời thu thập và lưu giữ tài liệu, bao gồm kết quả thử nghiệm và chứng nhận của bên thứ ba, để làm bằng chứng cho việc thử nghiệm.

Các sản phẩm vượt quá giới hạn phát thải hiện hành được coi là không tuân thủ. Các lô không tuân thủ phải được cách ly và tiêu hủy hoặc xử lý, hoặc xử lý và kiểm tra lại cho đến khi chúng tuân thủ các giới hạn phát thải. Người bán phải thông báo cho người mua, và trong một số trường hợp nhất định, ECCC, trong vòng hai ngày kể từ khi phát hiện ra sự không tuân thủ. Nếu người bán sản phẩm là nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu sản phẩm, họ phải gửi thông báo bằng văn bản cho ECCC trong cùng khung thời gian đó.

Chứng nhận

Trước khi sản phẩm ván gỗ ghép hoặc ván ép nhiều lớp được nhập khẩu hoặc bán ở Canada, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất hoặc người bán phải đảm bảo rằng tổ chức chứng nhận bên thứ ba đủ điều kiện (TPC) 1 đã chứng nhận rằng các sản phẩm đó không vượt quá giới hạn phát thải formaldehyde hiện hành dựa trên tại ít nhất năm bài kiểm tra chính và năm bài kiểm tra QC.

Nhà sản xuất tấm gỗ hoặc các sản phẩm nhiều lớp là đơn vị chịu trách nhiệm mời người chứng nhận và nhận được tuyên bố chứng nhận ban đầu (Tờ khai). Sau đó, tờ khai sẽ được chuyển qua chuỗi cung ứng từ các nhà sản xuất bảng điều khiển, đến các nhà sản xuất thành phẩm và cuối cùng là các nhà bán lẻ, đảm bảo rằng bất kỳ bảng điều khiển nào được tích hợp vào một dòng sản phẩm hoàn chỉnh đều đã được chứng nhận. Các nhà nhập khẩu và người bán lại phải đảm bảo rằng họ nhận được một bản sao tờ khai từ nhà cung cấp của họ.

Các sản phẩm đã được chứng nhận về lượng khí thải formaldehyde theo chứng chỉ EPA TSCA Title VI của Mỹ sẽ đáp ứng các yêu cầu chứng nhận của CANFER.

Dán nhãn

CANFER cũng áp đặt các yêu cầu mở rộng đối với việc dán nhãn. Trước khi nhập khẩu hoặc bán các sản phẩm gỗ composite ở Canada, các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu phải dán nhãn cho tất cả các tấm gỗ composite và sản phẩm nhiều lớp hiện hành, cũng như thành phẩm kết hợp các sản phẩm đó theo quy định.

Theo ECCC, các sản phẩm phải có nhãn the chứng chỉ EPA TSCA Title VI của Mỹ sẽ được chấp nhận cho các mục đích của CANFER miễn là chúng đáp ứng các yêu cầu ghi nhãn song ngữ tiếng Pháp/tiếng Anh.

Báo cáo tự nhận dạng

CANFER không yêu cầu báo cáo hàng năm, tuy nhiên, tất cả các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và người bán sản phẩm gỗ composite ở Canada phải gửi báo cáo tự nhận dạng một lần cho ECCC trước ngày 8/3/2023. Thông tin này phải được cập nhật khi có thay đổi từ báo cáo ban đầu.

Lưu trữ hồ sơ

CANFER áp đặt một số yêu cầu lưu giữ hồ sơ bổ sung tùy thuộc vào bên được quản lý và sản phẩm, bao gồm liên quan đến trình độ và xác minh TPC, thông tin thử nghiệm chính, thay đổi sản xuất... Nếu một bên được quản lý thực hiện nhiều hơn một vai trò (ví dụ: đóng vai trò là cả hai nhà nhập khẩu tấm và nhà sản xuất thành phẩm có chứa formaldehyde), họ phải tuân thủ tất cả các yêu cầu lưu giữ hồ sơ áp dụng cho từng hoạt động của họ.

Những thách thức tiềm ẩn trong chứng chỉ CANFER

Chứng chỉ CANFER áp dụng cho tất cả các bên trong chuỗi cung ứng, bao gồm nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và người bán sản phẩm gỗ composite. Mặc dù gánh nặng pháp lý phần lớn do các nhà sản xuất chịu để thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm, nhưng các doanh nghiệp nhỏ và nhà bán lẻ phải nhận thức được nghĩa vụ lưu giữ tài liệu và hồ sơ của họ. Ngoài ra, chứng chỉ CANFER và EPA TSCA Title VI không hoàn toàn phù hợp, kể cả đối với các yêu cầu ghi nhãn song ngữ ở Canada và các trường hợp miễn trừ ở Mỹ không tồn tại ở Canada, bao gồm các trường hợp miễn trừ đối với đồ cổ và đồ nội thất cũ. Do đó, các doanh nghiệp nhỏ cần phải tìm hiểu kỹ và thực hiện các yêu cầu, quy định theo chứng chỉ CANFER.

Gỗ Việt