Tăng sức "đề kháng" cho doanh nghiệp

5 tháng đầu năm, 97.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Tức là mỗi tháng có 19.500 doanh nghiệp đóng cửa. Số này chỉ thấp hơn một chút so với 19.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay lại hoạt động mỗi tháng từ đầu năm.

11/06/2015 06:50

Năm 2013 vừa qua được đánh giá là năm thành công trong việc huy động vốn ODA và hỗ trợ quốc tế trong lâm nghiệp, với 7 dự án viện trợ không hoàn lại lên tới 47 triệu USD. Năm 2014, vốn viện trợ không hoàn lại cho lĩnh vực này cũng đã nhận được cam kết gần 16 triệu USD.  Sự sụt giảm về thu hút ODA đối với ngành Lâm nghiệp đang đặt ra câu hỏi rằng: Ngành lâm nghiệp liệu còn cửa hút vốn ODA?

11/06/2015 06:38

Xuất khẩu năm 2013 của ngành mây tre đan đạt gần 225 triệu USD, tuy nhiên vẫn cần có sự đầu tư hơn nữa để phát huy hết tiềm năng. Việt Nam cần hướng vào dòng sản phẩm mới như tre ép khối, ván sàn tre làm đồ nội thất để đưa ngành chế biến mây tre vươn tới 1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong tương lai.