Điều tra thao túng tiền tệ theo mục 301 đối với Việt Nam: Không áp thuế lên hàng hóa Việt

17/01/2021 03:25
Điều tra thao túng tiền tệ theo mục 301 đối với Việt Nam: Không áp thuế lên hàng hóa Việt

Không có việc tăng thuế quan sẽ bị áp lên hàng hóa từ Việt Nam sau vụ điều tra theo Mục 301 về định giá thấp tiền tệ của Việt Nam.

Tháng 10 năm 2020, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ (USTR) đã thiết lập quy trình điều tra Việt Nam “thao túng tiền tệ” và ngày 15 tháng 01 vừa qua USTR đã đưa ra kết luận về việc này.

USTR đã kết luận rằng các dữ kiện và hoàn cảnh mà cơ quan này xem xét trong cuộc điều tra này hỗ trợ cho kết luận rằng các hành vi, chính sách và hoạt động của Việt Nam liên quan đến định giá thấp tiền tệ là không hợp lý. Những thực tế và hoàn cảnh này bao gồm việc đồng tiền Việt Nam bị định giá thấp liên tục trong nhiều năm; Các giao dịch mua ngoại hối gần đây, nhanh chóng và đáng kể của Việt Nam, đã góp phần vào việc định giá thấp hơn; và các điều kiện xung quanh việc can thiệp vào thị trường ngoại hối của Việt Nam, bao gồm tài khoản vãng lai và thặng dư thương mại hàng hóa. USTR lưu ý rằng phát hiện này phù hợp với quyết định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2020 cho rằng Việt Nam đã thao túng giá trị đồng tiền của mình.

USTR cũng đã xác định rằng các hành vi, chính sách và hoạt động của Việt Nam đang tạo gánh nặng hoặc hạn chế thương mại Hoa Kỳ bằng cách hạ giá hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ một cách hiệu quả và tăng giá nội tệ của hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam.

Tuy nhiên, USTR cho biết họ không có bất kỳ hành động cụ thể nào để đáp lại những phát hiện này vào thời điểm này. Robert Lighthizer từ USTR chỉ nói rằng các hành động của Việt Nam “cần được giải quyết” và ông hy vọng hai bên “có thể tìm ra con đường giải quyết các mối quan tâm của chúng tôi”.

Thông báo của USTR được đăng trong Sổ đăng ký Liên bang cho biết thêm rằng vấn đề này "sẽ được giải quyết trong các thủ tục tiếp theo Mục 301." Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu USTR có thể làm như vậy hay không dưới thời Tổng thống đắc cử Biden, người sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

Gỗ Việt lược dịch từ nguồn USTR

(https://www.strtrade.com/trade-news-resources/str-trade-report/trade-report/january/section-301-tariffs-for-vietnam-declined-in-currency-probe