Liên kết giữa công ty chế biến gỗ và hộ trồng rừng: Nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗ

25/04/2017 05:15
Liên kết giữa công ty chế biến gỗ và hộ trồng rừng: Nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗ

Mô hình liên kết phát triển rừng trồng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) là một trong những ví dụ điển hình về liên kết giữa công ty chế biến gỗ xuất khẩu và các hộ trồng rừng vùng núi. Trong liên kết này, các công ty chuyên chế biến sản phẩm gỗ cho Tập đoàn IKEA đã liên kết với các hộ có nguồn rừng trồng tại một số tỉnh nhằm phát triển rừng trồng gỗ lớn, đạt chứng chỉ FSC nhằm tạo nguồn cung gỗ nguyên liệu cho các công ty này để sản xuất các sản phẩm gỗ cho Tập đoàn IKEA. Liên kết này hiện được coi là có tiềm năng nâng cao lợi ích kinh tế cho các hộ trồng rừng, ổn định nguồn gỗ nguyên liệu đầu vào cho các công ty chế biến. Mô hình cũng được coi có tiềm năng trong việc đem lại hiệu quả xã hội và môi trường. 

Đến nay mô hình liên kết giữa công ty chế biến và các hộ trồng rừng do yêu cầu của thị trường vẫn mang tính chất tự phát, được hình thành chủ yếu do nhu cầu kết nối của công ty và hộ trồng rừng. Nghiên cứu này do đó được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả (cả 3 khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường) của mô hình liên kết giữa công ty chế biến gỗ xuất khẩu và các hộ trồng rừng nhằm phát triển nguồn gỗ rừng trồng là gỗ lớn, đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC.

Báo cáo chỉ ra liên kết Công ty chế biến và hộ trồng rừng là mối liên kết quan trọng cần phát triển và mở rộng, với ‘lòng tin’ và ‘chia sẻ lợi ích công bằng’ là các yếu tố quan trọng cần đảm bảo, nhằm tạo nguồn cung gỗ hợp pháp ổn định cho công nghiệp chế biến gỗ và xóa đói giảm nghèo vùng núi tại Việt Nam. Tuy nhiên mô hình liên kết không nhất thiết phải gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững, mà ưu tiên tiêu chí đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp. Với 60-70% nguồn cung gỗ rừng trồng trong nước từ các hộ trồng rừng, vai trò của hộ trồng rừng là quan trọng. Nghiên cứu do đó khuyến nghị Nhà nước tiếp tục giao đất với mục đích trồng rừng cho các hộ gia đình, đặc biệt các hộ hiện đang không có hoặc thiếu đất sản xuất. Nguồn đất có thể sử dụng là khoảng 2,7 triệu ha đất lâm nghiệp hiện đang do Ủy ban Nhân dân các xã đang được tạm giao quản lý, và diện tích các Công ty Lâm nghiệp Nhà nước đang sử dụng kém hiệu quả.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tải toàn văn báo cáo.

Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng thông tin trong báo cáo

Gỗ Việt