Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Forest Trends ra mắt bản tin thường kỳ ngành gỗ

31/08/2020 11:17
Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Forest Trends ra mắt bản tin thường kỳ ngành gỗ

Trải qua 8 năm, các Hiệp hội VIFOREST, HAWA, FPA Bình Định và sau này có thêm BIFA, đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức FOREST TRENDS để nghiên cứu số liệu xuất nhập khẩu các mặt hàng gỗ của Việt Nam. Nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội và Forest Trends mỗi năm 2 lần đã công bố kết quả nghiên cứu thông qua báo cáo xuất ngập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm.

Bên cạnh đó, Nhóm còn đưa ra nhiều báo cáo chuyên đề, tập trung vào các vấn đề mà ngành quan tâm. Các kết quả này đã được chia sẻ rộng rãi tại các Hội thảo có đại diện của các Bộ Công Thương, NN&PTNT, Tài chính, các Cục, Vụ, Viện thuộc các bộ, các Hiệp hội có liên quan, các chuyên gia và các Doanh nghiệp trong ngành. Các báo cáo được đánh giá cao vì đã cung cấp nhiều thông tin chính xác, cập nhật, được dựa trên các nguồn đáng tin cậy. Nguồn thông tin này chẳng những giúp các cơ quan quản lý thấy được bức tranh tổng thể về xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ để có sự điều chỉnh chính sách cho phù hợp mà còn giúp các doanh nghiệp tránh được các rủi ro thị trường. Đó là những hoạt động âm thầm của Nhóm góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển ngành trong bối cảnh quá trình đàm phán VPA/ FLEGT và đang tổ chức thực thi Hiệp định vừa được ký kết, phê chuẩn.

    Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và ngành gỗ nói riêng đang vận động và phát triển với tốc độ nhanh, nhiều thông tin về ngành đặc biệt là về khâu xuất nhập khẩu cần được cập nhật kịp thời. Để thỏa mãn điều này, Nhóm quyết định cho ra đời Bản tin hàng tháng về xuất nhập khẩu các mặt hàng gỗ của Việt Nam. Bản tin này sẽ được gởi đến các cơ quan quản lý có liên quan và các doanh nghiệp trong ngành.

 Nội dung Bản tin sẽ ở dạng ngắn gọn, tập trung vào một số khía cạnh mà các Doanh nghiệp và các cơ quan quản lý quan tâm. Chủ đề phân tích và cảnh báo rủi ro sẽ xuyên suốt trong các bản tin hàng tháng. Đây là sản phẩm mới của Nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội gỗ và Forest Trends. Việc cho ra đời Bản tin hàng tháng là quyết định táo bạo của Nhóm trong điều kiện nguồn lực còn rất hạn hẹp và trong bối cảnh đại dịch COVID.

Các dữ liệu phân tích thống kê trong Bản tin được tập hợp từ nguồn dữ liệu xuất nhập khẩu các mặt hàng gỗ của Tổng cục Hải quan Việt Nam. Các đánh giá và nhận định trong Bản tin là của tác giả, Thạc sỹ Huỳnh Văn Hạnh, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của các Hiệp hội và tổ chức Forest Trends.

Với tâm huyết hướng về sự phát triển bền vững của ngành phù hợp với các cơ hội và xu hướng thế giới, Nhóm nghiên cứu mong nhận góp ý chân tình của quý độc giả để cho Bản tin ngày càng được hoàn thiện hơn. Nếu có điều chi sơ xuất xin quý vị rộng lòng thứ lỗi cho.

Để đọc bản tin, vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Gỗ Việt