TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 4 THÁNG NĂM 2018

28/05/2018 12:38
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 4 THÁNG NĂM 2018

I. XUẤT KHẨU
- Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 04/2018 đạt 693 triệu USD, giảm 4,4% so với tháng 3/2018 nhưng vẫn tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 474 triệu USD, giảm 6,1% so với tháng trước đó và tăng 1,6% so với tháng 4/2017. 
- Trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG cả cả nước đạt 2,636 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy tính đến hết tháng 4/2018, Việt Nam đã xuất siêu 1,95 tỷ USD trong hoạt động xuất – nhập khẩu G&SPG. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,837 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 69,69% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG. 
Trong 15 ngày đầu tháng 5/2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 313 triệu USD, giảm nhẹ so với mức 319 triệu USD của 15 ngày đầu tháng 4/2018.- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI),
- Trong tháng 4/2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 295 triệu USD, giảm gần 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 265 triệu USD, xấp xỉ cùng kỳ tháng 4/2017.
- Trong 4 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 1,124 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 42,64% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt 1,019 tỷ USD, tăng 2,43% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 90,68% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn khối doanh nghiệp FDI và chiếm 55,48% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước. 
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU: 
Tháng 4/2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam sang các thị trường chủ lực đều giảm so với tháng trước đó. Trong đó, thị trường Canada, Đức, Hà Lan  lần lượt giảm 12,48%, 36,4% và giảm 31,68% so với tháng 3/2018. Hai thị trường đứng đầu là Hoa Kỳ và Trung Quốc chỉ giảm nhẹ, lần lượt giảm 1,64% và giảm 1,81%. 
4 tháng năm 2018, Hoa Kỳ tiếp tục duy trì là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt 1,051 tỷ USD, chiếm tới 40% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước, bỏ xa thị trường đứng thứ 2 là Trung Quốc – chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam. 
Đáng chú ý trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc tăng rất mạnh, đạt gần 289 triệu USD, tăng tới 45,13% so với cùng kỳ năm 2017. 

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU:​
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 4/2018 cũng giảm nhẹ so với tháng trước đó, đạt gần 168 triệu USD, giảm 5,9%. 
Lũy kế trong 4 tháng năm 2018, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt trên 686 triệu USD, tăng xấp xỉ cùng kỳ năm 2017. 
- Doanh nghiệp FDI
Tháng 4/2018, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 47 triệu USD, giảm 14,66% so với tháng trước đó. Lũy kế trong 4 tháng đạt gần 189 triệu USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 27,5% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước. 
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU:​
Tháng 4/2018, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường lớn nhất là Trung Quốc giảm 5,28% so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, nhập khẩu từ Campuchia, Thái Lan, Malaysia giảm khá mạnh, lần lượt giảm 10,62%; 17,36% và giảm 23,85% so với tháng 3/2018. 
Trong 4 tháng năm 2018, Trung Quốc duy trì là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, đạt trên 31 triệu USD, chiếm 16% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước, tăng 5,28% so với cùng kỳ năm 2017. 
Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Campuchia và Thái Lan giảm rất mạnh trong 4 tháng đầu năm, lần lượt giảm tới 49,81% và giảm 17,37% so với cùng kỳ năm ngoái.


GỖ VIỆT số 100