TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG QUÝ I NĂM 2018

15/05/2018 13:37
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG QUÝ I NĂM 2018

I. XUẤT KHẨU
Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong quý I năm 2018 đạt 1,937 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ 7 về kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của cả nước.  

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,354 tỷ USD, tăng 5,1% so với quý I năm 2017, chiếm 69,92% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

 


- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 
Trong quý I năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 826 triệu USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 42,65% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 751 triệu USD, tăng 3,1% so với quý I năm 2017, chiếm 90,88% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các khối doanh nghiệp FDI.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU: 
Trong quý I năm 2018, Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong số các thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam, đạt trên 765 triệu USD, tăng 10,71% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tới 39% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành. 
Đáng chú ý, trong hoạt động xuất khẩu G&SPG trong quý I sang thị trường Hàn Quốc tăng rất mạnh, đạt 207 triệu USD, tăng tới 44,46% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Đức lại giảm tới gần 15% so với quý I năm 2017. 

 


II. NHẬP KHẨU
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU: 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam quý I năm 2018 đạt 519 triệu USD, xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái.
Như vậy, trong quý I năm 2018, trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG, Việt Nam đã xuất siêu 1,417 tỷ USD. 
- Doanh nghiệp FDI 
Trong quý I năm 2018, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 142 triệu USD, tăng 2,84% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Như vậy, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 683 triệu USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG trong quý I năm 2018.
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU:
Quý I năm 2018, Trung Quốc và Hoa Kỳ là 2 thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, với kim ngạch đạt 79 triệu USD và 68 triệu USD, lần lượt tăng 9,93 và tăng 20,17% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Thái Lan, Chile, Đức và Pháp cũng tăng rất mạnh, trong đó thị trường Đức tăng tới 337.38% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Campuchia giảm tới 56,03% trong quý I/2018; thị trường Malaysia giảm 15,39% so với quý I năm 2017.

 

 

GỖ VIỆT số 99