Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu: Kiểm soát rủi ro theo Nghị định Bảo đảm gỗ Hợp pháp

22/12/2020 09:15
Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu: Kiểm soát rủi ro theo Nghị định Bảo đảm gỗ Hợp pháp

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, các Hiệp hội Gỗ phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại, Cục Giám sát quản lý, Cục Kiểm lâm và Tổ chức Forest Trends tổ Hội thảo “Tăng cường kiểm soát rủi ro trong các hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng gỗ”.

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu các Hiệp hội gỗ đã công bố bản tin “Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu: Kiểm soát rủi ro theo Nghị định Bảo đảm gỗ Hợp pháp”.

Bản tin tập trung và cung cấp các thông tin cập nhật tình hình nhập khẩu gỗ nguyên liệu vào Việt Nam; phân tích nguồn gỗ tròn và gỗ xẻ nhập khẩu bởi đây là hai nhóm gỗ được sử dụng chủ yếu tại thị trường trong nước và dùng để chế biến gỗ xuất khẩu.  Đồng thời cung cấp các thông tin về số liệu nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ từ các thị trường cung cấp chính vào Việt Nam từ 2012 đến hết 10 tháng 2020.

Trong bản tin này, các tác giả  đã phân tích xu hướng và đánh giá những thay đổi của một số nguồn cung cấp gỗ chính vào Việt Nam và phản ánh một số vướng mắc của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các quy định trong quá trình thực hiện các quy định Bảo đảm Hệ thống gỗ Hợp pháp. Và đưa ra một số kiến nghị cho các cơ quan quản lý trong việc giải quyết các vướng mắc liên quan các vùng địa lý tích cực và các loại gỗ rủi ro được nhập nhập khẩu vào Việt Nam trong thời gian tới. Như, để tháo gỡ các khó khăn này, thúc đẩy việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu được thuận lợi, giảm thiểu rủi ro trong việc nhập khẩu gỗ rủi ro trong tương lai, các cơ quan quản lý cần tăng cường trao đổi thông tin với cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cơ quan cần thực hiện tham vấn rộng rãi với các bên liên quan, bao gồm cả với các cơ quan quản lý liên quan, đặc biệt về các khía cạnh loài và vùng địa lý mà Việt Nam nhập khẩu. Việc tham vấn này có vai trò quan trọng, nhằm cập nhật thông tin cho các cơ quan quản lý trong quá trình cập nhật Danh sách các loài gỗ nhập khẩu và Danh sách quốc gia /vùng địa lý tích cực cung gỗ nguyên liệu cho Việt Nam.  

Để đọc thông tin chi tiết báo cáo, vui lòng đọc tại đây  

Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng thông tin trong báo cáo

Gỗ Việt