Bản tin:Thương mại Gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam – Hoa Kỳ

28/03/2018 08:43
Bản tin:Thương mại Gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam – Hoa Kỳ

Hoa Kỳ không chỉ là thị trường tiêu thụ quan trọng cho các mặt hàng gỗ của Việt Nam là còn là nguồn cung gỗ nguyên liệu ‘sạch’ lớn nhất của Việt Nam. Hàng năm, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu một lượng gỗ nguyên liệu rất lớn, bao gồm gỗ tròn /xẻ thô (thuộc nhóm HS 4403) và gỗ xẻ (HS 4407) từ thị trường này. Gỗ nhập khẩu từ Hoa Kỳ được đưa vào chế biến và xuất khẩu ngược lại quốc gia này (và các quốc gia khác) ở dạng sản phẩm đồ gỗ nội thất. Gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ nguồn này vào Việt Nam cũng đang được mở rộng. Bản tin được giới thiệu tại Hội thảo “Bức tranh xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam năm 2017: Thực trạng và xu hướng hội nhập bền vững” được tổ chức vào ngày 27/3/2018 tại Hà Nội.

Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ khoảng 20% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của cả Việt Nam. Hàng năm, thặng dư trong cán cân thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam khoảng trên 30 tỉ USD, nghiêng về phía Việt Nam. Con số này đã đẩy Việt Nam vào danh sách 6 quốc gia có mức thâm hụt lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Trong bối cảnh Chính phủ Hoa Kỳ đã nỗ lực tìm cách nhằm giảm thâm hụt thương mại, Việt Nam đã trở thành quốc gia được Chính phủ Hoa Kỳ quan tâm lớn, đặc biệt về mặt hàng xuất khẩu như hàng điện tử, may mặc, giầy dép và đồ gỗ. Riêng đối với các mặt hàng đồ gỗ, thặng dư thương mại của Việt Nam từ thị trường này đạt trên 2 tỉ USD mỗi năm. Mức thặng dư này, cộng với luồng đầu tư từ Trung Quốc vào ngành chế biến gỗ của Việt Nam sẽ có thể tạo ra những mối quan tâm đặc biệt đối với mặt hàng gỗ của Việt Nam từ Chính phủ Hoa Kỳ.

Năm 2017 kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng gỗ vào Hoa Kỳ khoảng 18,5 tỉ USD, tăng 11% so với kim ngạch năm 2016 (ITTO 2017). Tiêu thụ các mặt hàng gỗ tại thị trường này vẫn tiếp tục mở rộng, với kim ngạch 2016 tăng thêm 3% so với kim ngạch năm 2015. Mở rộng tiêu thụ các mặt hàng gỗ tại thị trường này chủ yếu là ở các nhóm sản phẩm như đồ dùng nhà bếp, ghế bọc và nội thất văn phòng. Các quốc gia quan trọng cung các mặt hàng gỗ chi Hoa Kỳ bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Mexico, Malaysia, Indonesia (cùng nguồn trích dẫn).

Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung các mặt hàng gỗ vào Hoa Kỳ. Hàng năm, các mặt hàng gỗ từ Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này chiếm khoảng 15-20% thị phần của quốc gia này, chỉ đứng sau Trung Quốc. Năm 2017, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất từ thị trường này.

Hoa Kỳ không chỉ là thị trường tiêu thụ quan trọng cho các mặt hàng gỗ của Việt Nam là còn là nguồn cung gỗ nguyên liệu ‘sạch’ lớn nhất của Việt Nam. Hàng năm, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu một lượng gỗ nguyên liệu rất lớn, bao gồm gỗ tròn /xẻ thô (thuộc nhóm HS 4403) và gỗ xẻ (HS 4407) từ thị trường này. Gỗ nhập khẩu từ Hoa Kỳ được đưa vào chế biến và xuất khẩu ngược lại quốc gia này (và các quốc gia khác) ở dạng sản phẩm đồ gỗ nội thất. Gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ nguồn này vào Việt Nam cũng đang được mở rộng.

Bản tin này cung cấp các thông tin về thực trạng xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nguồn thông tin trong Bản tin được tính toán dựa trên số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan.

Bản tin được giới thiệu tại Hội thảo “Bức tranh xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam năm 2017: Thực trạng và xu hướng hội nhập bền vững” được tổ chức vào ngày 27/3/2018 tại Hà Nội.

Để biết thông tin chi tiết của báo cáo, vui lòng tải toàn văn báo cáo.

Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng thông tin trong báo cáo

 

Gỗ Việt