Dự báo nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Mỹ trong thời gian tới sẽ tăng

25/06/2021 09:50
Dự báo nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Mỹ trong thời gian tới sẽ tăng

Mặc dù nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ đạt 261,98 nghìn m3, với trị giá 103,35 triệu USD, giảm 16,8% về lượng và giảm 4,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu gỗ của Việt Nam từ những thị trường có tính pháp lý cao như Mỹ là rất cao. Dự báo nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Mỹ trong thời gian tới sẽ tăng.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Mỹ trong tháng 4/2021 đạt 55,32 nghìn m3, với trị giá 22,68 triệu USD, giảm 28,9% về lượng và giảm 27,0% về trị giá so với tháng 3/2021; giảm 36,8% về lượng và giảm 22,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ đạt 261,98 nghìn m3, với trị giá 103,35 triệu USD, giảm 16,8% về lượng và giảm 4,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ xẻ từ Mỹ đạt 181,80 nghìn m3, với trị giá 77,92 triệu USD, giảm 5,2% về lượng, nhưng tăng 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu trung bình gỗ xẻ từ Mỹ ở mức 429 USD/m3, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Gỗ dương và gỗ sồi là 2 loài gỗ xẻ được nhập khẩu nhiều nhất từ Mỹ về Việt Nam, chiếm 73% tổng lượng gỗ xẻ nhập khẩu từ Mỹ trong 4 tháng đầu năm 2021. Nhập khẩu gỗ dương xẻ đạt 80,39 nghìn m3, với trị giá 28,56 triệu USD, giảm 17,3% về lượng, và giảm 1,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Ngược lại, nhập khẩu gỗ sồi xẻ đạt 52,25 nghìn m3, với trị giá 27,23 triệu USD, tăng 0,7% về lượng và tăng 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ sẽ tăng trong thơi gian tới

4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu các loài gỗ xẻ: trăn, thích, thông, anh đào tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu gỗ tròn từ Mỹ 4 tháng đầu năm 2021 đạt 61,92 nghìn m3, với trị giá 19,36 triệu USD, giảm 33,0% về lượng và giảm 31,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu trung bình gỗ tròn từ Mỹ ở mức 313 USD/m3, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2020.

4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ tròn từ Mỹ về Việt Nam giảm chủ yếu là do nhập khẩu các loài gỗ tròn: sồi, tần bì, óc chó giảm so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, nhập khẩu gỗ tần bì tròn giảm mạnh từ vị trí là 1 trong 2 loài gỗ tròn được nhập khẩu nhiều nhất, xuống vị trí thứ 6, với lượng nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,7 nghìn m3, với trị giá 310 nghìn USD, giảm 93,3% về lượng và giảm 94,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trái ngược với các loài gỗ tròn trên, 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ thông tròn từ Mỹ về Việt Nam tăng khá, đạt 22,08 nghìn m3, với trị giá 2,40 triệu USD, tăng 15,7% về lượng và tăng 34,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2020, nhập khẩu ván dăm từ Mỹ về Việt Nam tăng mạnh, nhưng trong 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu chủng loại gỗ này giảm mạnh, đạt 17,22 nghìn m3, với trị giá 5,32 triệu USD, giảm 41,8% về lượng và giảm 34,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhu cầu nhập khẩu gỗ của Việt Nam từ những thị trường có tính pháp lý cao như Mỹ là rất cao, để đáp ứng tốt các quy định về tính hợp pháp của sản phẩm, nhất là khi Việt Nam đã ký Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) với EU. Dự báo nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Mỹ trong thời gian tới sẽ tăng.

Gỗ Việt