10/09/2018 04:17

(CLO) Sáng nay 7/9, tại TP. Huế, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) và Trung tâm Con người và Môi trường vùng Tây Nguyên (COPE) tổ chức Hội thảo khởi động “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả và chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế”.

16/08/2018 17:15

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (g&SPg) của Việt Nam trong tháng 6/2018 đạt 750 triệu uSD, tăng 3% so với tháng 05/2018 và tăng 18,44% so với cùng kỳ năm ngoái

12/07/2018 10:15

5 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng so với cùng kỳ những năm trước, đạt 3,374 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,351 tỷ USD, tăng 5,9% so với 5 tháng năm 2017, chiếm 69,67% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

28/05/2018 12:38

I. XUẤT KHẨU - Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 04/2018 đạt 693 triệu USD, giảm 4,4% so với tháng 3/2018 nhưng vẫn tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

15/05/2018 13:37

I. XUẤT KHẨU Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong quý I năm 2018 đạt 1,937 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ 7 về kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của cả nước.  

31/03/2018 08:53

I. XUẤT KHẨU Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt 1,21 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

21/02/2018 15:33

I. XUẤT KHẨU Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam năm 2017 tiếp tục tăng cao, thiết lập mức kỷ lục mới, đạt 7,658 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2016. 

27/12/2017 10:00

I. XUẤT KHẨU  - Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 11/2017 đạt 695 triệu USD, tăng 2,9% so với tháng trước đó và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

29/11/2017 04:04

I. XUẤT KHẨU - Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam tăng nhẹ trở lại trong tháng 10/2017, đạt 675 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng trước đó và tăng 10,9% so với tháng 10/2016..

28/10/2017 06:10

Các bộ phận của ô tô trong tương lai có thể được làm từ một chất liệu đáng ngạc nhiên. Đó chính là Gỗ.

Trang     1 ... 7 8 9 ... 12