TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 01/2020

27/03/2020 15:00
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 01/2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng đầu tiên năm 2020 đạt 835 triệu USD, giảm 25,1% so với tháng trước đó và giảm 15,3% so với tháng 01/2019.

XUẤT KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, do trùng với dịp Tết Nguyên Đán nên kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng đầu tiên năm 2020 đạt 835 triệu USD, giảm 25,1% so với tháng trước đó và giảm 15,3% so với tháng 01/2019.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 608 triệu USD, giảm 27,6% so với tháng trước đó và giảm 17,7% so với tháng 01/2019; Chiếm 72,81% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG.

Dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và mức độ sẽ còn phụ thuộc vào tốc độ kiểm soát dịch bệnh. Điều này sẽ khiến kim ngạch xuất khẩu G&SPG vào thị trường Trung Quốc nói riêng và tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu G&SPG nói chung của Việt Nam trong năm 2020 sẽ giảm so với dự báo trước đó.

Biểu đồ 1:Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2017 - 2020

(ĐVT: triệu USD)

 

 (Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu  Tổng Cục Hải quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 01/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 333 triệu USD, giảm 22,19% so với cùng kỳ năm ngoái; Chiếm 39,9% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn ngành.

Thị trường xuất khẩu

Tháng 01/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm so với tháng 01/2019: Hoa Kỳ giảm 9,09%; Nhật Bản giảm 22,28%; Hàn Quốc giảm 32,22%...

Biểu đồ 2:Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 01/2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu  Tổng Cục Hải quan)

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong tháng 01/2020

  (* tháng không xuất hoặc  không thống kê; Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu  Tổng Cục Hải quan))

NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng đầu tiền năm 2020 giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 3 năm qua, đạt 169 triệu USD, giảm 29,9% so với tháng 12/2019 và giảm 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong tháng 01/2020, Việt Nam đã xuất siêu 666 triệu USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2017 - 2020

(ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu  Tổng Cục Hải quan)

Doanh nghiệp FDI

Tháng 01/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 53 triệu USD, giảm 22,37% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 31,6% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG toàn ngành.

Thị trường nhập khẩu

Tháng 01/2020, Trung Quốc và Lào là hai thị trường cung ứng G&SPG duy nhất đạt mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái, còn lại kim ngạch nhập khẩu từ các thị trường chủ lực khác đều giảm rất mạnh: Hoa Kỳ giảm 24,54%; Malaysia giảm 40,05%; Pháp giảm 33,79%...

Biểu đồ 4: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 01/2020 

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu  Tổng Cục Hải quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong tháng 01/2020

(* không nhập khẩu hoặc không thống kê; Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Gỗ Việt