Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 2 quý đầu năm 2020

31/07/2020 08:15
Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 2 quý đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan,lũy kế trong 2 quý đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 5,036 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 6/2020 tiếp tục tăng khá mạnh trở lại, đạt gần 947 triệu USD, tăng tới 22,7% so với tháng trước đó và tăng tới 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

 XUẤT KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 6/2020 tiếp tục tăng khá mạnh trở lại, đạt gần 947 triệu USD, tăng tới 22,7% so với tháng trước đó và tăng tới 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 769 triệu USD, tăng tới 40% so với tháng trước đó và tăng tới 32,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế trong 2 quý đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 5,036 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3,609 tỷ USD, tăng 4,7% so so với cùng kỳ năm 2019; chiếm 71,67% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG. 

Như vậy, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam liên tục phục hồi mạnh nhờ Chính phủ kiểm soát tốt dịch Covid-19 đảm bảo cho sản xuất trong nước; Đứng thứ 6 về kim ngạch  trong số các hàng hóa/nhóm hàng xuất khẩu trong 2 quý đầu năm 2020.

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2017 - 2020

(ĐVT: triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 6/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 400 triệu USD, tăng 38,34% so với tháng trước đó và tăng 12,42% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế trong 2 quý đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 1,974 tỷ USD, giảm 5,09% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,835 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2019; chiếm gần 93% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn khối FDI và chiếm, 50,86% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của toàn ngành.

Thị trường xuất khẩu

Tháng 6/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang các thị trường ngoài châu Á tăng rất mạnh: Hoa Kỳ tăng 41,61%; Anh tăng trên 600%; Canada tăng 113,89%; Australia tăng 62,05%...

Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang một số thị trường chủ lực tại châu Á lại giảm trở lại: Trung Quốc giảm 11,05%; Nhật Bản Giảm 9,45%; Hàn Quốc giảm 27,07%; Đài Loan giảm 24,75%.

Lũy kế trong 2 quý đầu năm 2020, Hoa kỳ là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt 2,604 tỷ USD, tăng 15,82% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tới 52% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

Tiếp đến là thị trường Trung Quốc cũng đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng, đạt 639 triệu USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 13% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

Như vậy, Hoa Kỳ và Trung Quốc là 2 thị trường đứng đầu và tác động tích cực lên hoạt động xuất khẩu G&SPG đầy khó khăn của Việt Nam trong 2 quý đầu năm 2020.

Ngược lại, kim ngạch xuất G&SPG của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chủ lực đứng kế tiếp sau đó đều giảm so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thị trường Anh giảm tới 40,48%; Pháp giảm 17,13%...

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 6/2020

 

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Biểu đồ 3:Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 2 quý đầu năm 2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong 2 quý đầu năm 2020

(ĐVT: 1,000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 6/2020 đạt 188 triệu USD, tăng 1,1% so với tháng trước đó và giảm 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế trong 2 quý đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 1,107 tỷ USD, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, trong 2 quý đầu năm 2020, Việt Nam đã xuất siêu 3,928 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2017 - 2020

(ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp FDI

Tháng 6/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 59 triệu USD, tăng 11,3% so với tháng trước đó.

Lũy kế trong 2 quý đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 354 triệu USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khoảng thời gian trên, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 1,619 tỷ USD.

Thị trường nhập khẩu

Tháng 6/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ một số thị trường chủ lực tăng khá mạnh so với tháng trước đó: Trung Quốc tăng 12,93%; Thái Lan tăng 45,56%; Pháp tăng 46,47%

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ Brazil và Indonesia lại giảm rất mạnh, lần lượt giảm 47,7% và giảm 20,09% so với tháng trước đó.

Lũy kế trong 2 quý đầu năm 2020, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung ứng lớn nhất cho Việt Nam, đạt 323 triệu USD, tăng 27,86% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm tới 29% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam.

4 thị trường kế sau Trung Quốc là Hoa Kỳ, Thái Lan, Pháp và Chile đều ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Nga trong 2 quý đầu năm 2020 đạt gần 30 triệu USD, tăng tới 178,98% so với cùng kỳ năm 2019.

Biểu đồ 5: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 6/2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Biểu đồ 6: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 2 quý đầu năm 2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 2 quý đầu năm 2020

(ĐVT: 1,000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Gỗ Việt, số 124, tháng 7 năm 2020