XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG QUÝ I NĂM 2020

18/05/2020 09:17
XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG QUÝ I NĂM 2020

 Quý I năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 2,576 tỷ USD, tăng 13,9% so với quý I năm 2019. Đứng thứ 4 về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng/nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam.

XUẤT KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 3/2020 đạt trên 985 triệu USD, tăng 32% so với tháng 02/2020, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 665 triệu USD, tăng 25,3% so với tháng trước đó và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý I năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 2,576 tỷ USD, tăng 13,9% so với quý I năm 2019. Đứng thứ 4 về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng/nhóm hàng lớn nhất của Viêt Nam.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,817 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 70,52% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành – giảm nhẹ so với mức 71,19% của cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu G&SPG tăng so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 2,270 tỷ USD, tăng 16,2% so với quý I năm 2018). Và tốc độ tăng trưởng có thể tiếp tục chững lại ít nhất là trong 3 tháng bởi sức tiêu thụ toàn cầu sụt giảm do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19.

Trong 15 ngày đầu tháng 4/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của VN đạt 323 triệu USD, giảm 33,35% với 15 ngày đầu tháng 3/2020 và giảm 22,20% so với cùng kỳ năm ngoái

Biểu đồ 1:Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2017 - 2020

(ĐVT: triệu USD)

 (Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ nguồn Tổng Cục Hải quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 3/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 369 triệu USD, tăng 16,39% so với tháng trước đó và giảm nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 341 triệu USD, tăng 18,64% so với tháng trước đó và tăng 1,18% so với cùng kỳ năm 2019.

Quý I năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 1,029 tỷ USD, tăng 6,08% với quý I năm 2019; chiếm 40% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 952 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 92,5% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn khối FDI và chiếm 52,42% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ toàn nhành; tỷ lệ này của cùng kỳ năm 2019 lần lượt là 91,8% và 55,13%.

Thị trường xuất khẩu

Quý I năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang 02 thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc đều tăng rất mạnh, lần lượt tăng 24,45% và tăng 49,42% so với cùng kỳ quý I năm 2019 (tuy nhiên tác động của dịch Covid -19 chưa thực sự phản ánh sâu đậm trong khoảng thời gian này)

Đáng chú ý, trong quý I năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang hầu hết các thị trường Châu Âu đều giảm hoặc chững lại so với cùng kỳ năm 2019: Anh giảm 26,53%; Đức giảm 11,66%; Pháp giảm 17,09%; Hà Lan giảm 23,40%; Tây Ban Nha giảm 36,88%; Bỉ giảm 13,85%; Italia giảm 52,47%; Thụy Điển giảm 4,58%...

Đáng chú ý trong hoạt động xuất khẩu G&SPG trong quý I: thị trường Campuchia tăng 302,98%; HongKong tăng 624,41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 03/2020

 

(Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ nguồn Tổng Cục Hải quan)

Biểu đồ 3:Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong quý I năm 2020 

(Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ nguồn Tổng Cục Hải quan)

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong quý I năm 2020

(ĐVT: 1,000 USD)

(Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ nguồn Tổng Cục Hải quan)

NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 3/2020 về Việt Nam tăng mạnh trở lại, đạt 198 triệu USD, tăng 23,6% so với tháng 02/2020 và giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý I năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 530 triệu USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 15 ngày đầu tháng 4/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam đạt gần 118 triệu USD, tăng 12,31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, quý I năm 2020, Việt Nam đã xuất siêu 2,046 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2017 - 2020

(ĐVT: Triệu USD) 

(Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ nguồn Tổng Cục Hải quan)

Doanh nghiệp FDI

Tháng 3/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt tren 64 triệu USD, tăng 7,92% so với tháng 02/2020 và tăng 1,57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý I năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 178 triệu USD, tăng 9,19% so với quý I năm 2019; chiếm 33,66% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của toàn ngành.

Trong khoảng thời gian trên, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 851 triệu USD.

Thị trường nhập khẩu

Quý I năm 2020, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, đạt trên 150 triệu USD, tăng 49,87% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm tới 28% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước. Tiếp đến là Hoa Kỳ, đạt trên 82 triệu USD, tăng nhẹ 7,67% và chỉ chiếm 16% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước.

Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ Australia và Nga tăng rất mạnh trong quý I, lần lượt tăng tới 555,81% và tăng 173,77% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, nhập khẩu G&SPG từ thị trường Lào cũng tăng khá ấn tượng – tăng tới 42,37%

Ngược lại, so với quý I năm 2019, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Chile, Malaysia; Pháp, Brazil, Newzealand, Đức, Phần Lan, Italia lại giảm khá mạnh. Trong đó, thị trường Đức giảm tới 40,65%.

Biểu đồ 5: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 3/2020

(Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ nguồn Tổng Cục Hải quan)

Biểu đồ 6: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong quý I năm 2020

(Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ nguồn Tổng Cục Hải quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong quý I năm 2020

(ĐVT: 1,000 USD)

(*không thống kê; Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ nguồn Tổng Cục Hải quan)