Thương mại gỗ và và sản phẩm gỗ Việt Nam – Nhật Bản: giai đoạn từ 2015 – 4 tháng năm 2018

10/08/2018 03:38
Thương mại gỗ và và sản phẩm gỗ Việt Nam – Nhật Bản: giai đoạn từ 2015 – 4 tháng năm 2018

Bản tin này cho thấy thực trạng thương mại các mặt hàng đồ gỗ (HS 94) và sản phẩm gỗ (HS 44) giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn 2015-4 tháng đầu năm 2018. Bản tin cũng cập nhật một số thông tin về nền kinh tế và thị trường Nhật cho các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ

Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản

Nhật Bản hiện là một trong năm thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ rất ổn định của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang thị trường này chiếm từ 13% - 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam đạt được từ thị trường này trên 950 triệu USD mỗi năm.

Lượng các mặt hàng gỗ Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản rất nhỏ, trung bình khoảng 7,7 triệu USD mỗi năm

 Việt Nam nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Nhật Bản

Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam từ Nhật nhỏ, trung bình hàng năm khoảng trên 8 triệu USD mỗi năm. Các sản phẩm chính nhập vào Việt Nam là gỗ tròn, gỗ xẻ và ván sợi. Kim ngạch của 3 mặt hàng này chiếm gần 54% tổng giá trị các mặt hàng gỗ mà Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này.

Để biết thông tin chi tiết của báo cáo, vui lòng tải toàn văn báo cáo.

Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng thông tin trong báo cáo

Gỗ Việt