Báo cáo: Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ: Thực trạng và xu hướng phát triển bền vững

28/03/2018 08:53
Báo cáo: Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ: Thực trạng và xu hướng phát triển bền vững

Báo cáo phân tích thực trạng xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong những năm gần đây. Mô tả các thị trường chính, sản phẩm xuất nhập khẩu chính, các loài gỗ được sử dụng phổ biến và những thay đổi của thị trường cung – cầu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Báo cáo được trình bày tại Hội thảo “Bức tranh xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam năm 2017: Thực trạng và xu hướng hội nhập bền vững” được tổ chức vào ngày 27/3/2018 tại Hà Nội.

Cuối tháng 1 năm 2018 ngành chế biến gỗ xuất khẩu (sau đây được gọi là ngành gỗ) đón nhận tin vui đặc biệt: Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8 tỉ USD. Với kim ngạch này, ngành đã về đích sớm 3 năm so với mục tiêu là 8-8,5 tỉ USD đến năm 2020 đề ra trong Chương trình Mục tiêuPhát triển Lâm nghiệp Giai đoạn 2016-2020. Mức kim ngạch này, ngành đã có vị trí số 6 trong bảng xếp hạng các ngành đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của cả nước. Theo Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA), có một số lý do dẫn đến sự tăng trưởng ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu, trong đó bao gồm tụt giảm tính cạnh tranh của ngành gỗ Trung Quốc do ngành này bị Hoa Kỳ kiện bán phá giá và do chính sách áp dụng thuế xuất khẩu đồ gỗ của Chính phủ Trung Quốc. Suy thoái kinh tế năm 2008-2009 tại Châu Âu làm giảm sức sản xuất tại châu lục này, từ đó tạo cơ hội cho ngành gỗ Việt Nam. Bên cạnh đó, thiếu hụt lao động và giá lao động cao tại Trung Quốc, Malaysia và Indonesian – các quốc gia cạnh canh về chế biến gỗ xuất khẩu với Việt Nam cũng tạo cơ hội cho ngành gỗ chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam phát triển. Gần đây, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu của ngành đã được đẩy lên con số 10 tỉ USD đến 2020.

Hiện Việt Nam đã trở thành trung tâm chế biến gỗ của Châu Á. Do nguồn cung nguyên liệu trong nước không đủ cho chế biến phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, hàng năm Việt Nam phải nhập một lượng gỗ nguyên liệu rất lớn từ nước ngoài. Xuất khẩu và mở rộng xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam có vai trò rất lớn của nguồn nguyên liệu gỗ nhập khẩu.

Dựa trên nguồn dữ liệu thống kê xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, báo cáo này phân tích thực trạng xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong những năm gần đây. Báo cáo mô tả các thị trường chính, sản phẩm xuất nhập khẩu chính, các loài gỗ được sử dụng phổ biến và những thay đổi của thị trường cung – cầu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Sau phần 1 (Giới thiệu), Báo cáo được kết cấu như sau:

Phần 2. Tổng quan xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam

Phần 3. Tổng quan nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam

Phần 4. Thảo luận về chính sách

Phần 5. Kết luận

Trong báo cáo này, ‘gỗ’ được hiểu là các nhóm các mặt hàng thuộc Chương 44 (HS 44) của hệ thống phân loại hàng hóa của hải quan, được mô tả là ‘gỗ và các mặt hàng từ gỗ’. Các mặt hàng trong chương này bao gồm nhóm mặt hàng từ mã 4401 tới 4421. ‘Sản phẩm gỗ’ là các nhóm các mặt hàng thuộc Chương 94 (HS 94), được mô tả là ‘nhóm đồ nội thất’. Thông tin chi tiết về các mặt hàng trong mỗi nhóm này có trên website của Tổng cục Hải quan tại https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx.

Báo cáo được trình bày tại Hội thảo “Bức tranh xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam năm 2017: Thực trạng và xu hướng hội nhập bền vững” được tổ chức vào ngày 27/3/2018 tại Hà Nội.

Để biết thông tin chi tiết của báo cáo, vui lòng tải toàn văn báo cáo.

Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng thông tin trong báo cáo

 

Gỗ Việt