Xuất khẩu 20 tỷ USD năm 2025: Ngành gỗ cần thực hiện chương trình hành động đồng bộ

09/01/2020 08:07
Xuất khẩu 20 tỷ USD năm 2025: Ngành gỗ cần thực hiện chương trình hành động đồng bộ

Để ngành gỗ đạt giá trị xuất khẩu 20 tỷ USD vào năm 2025, cần phải thực hiện chương trình hành động đồng bộ, từ khu vực chính phủ tới doanh nghiệp, doanh nhân và người dân. Đây là lời chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại buổi làm việc với các Hiệp hội Gỗ và Lâm sản. 

Chia sẻ tại buổi làm việc này, Bộ trưởng nhấn mạnh Lâm nghiệp là một trong ba ngành có giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD. Tổng doanh số xuất khẩu của ngành đạt 11,2 tỷ USD, tăng 19,4% so với năm 2018, với nhóm các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,5 tỷ USD, tăng 18 %, với kết quả đó lâm nghiệp đã khẳng định được vị thế của mình.

Tuy đạt được kết quả ghi nhận trên nhưng ngành cũng đối mặt với các thách thức về nhân lực và công nghệ, việc mở rộng sản xuất đối mặt với giá đất thuê đất cao, việc đầu tư mở rộng quỹ đất cho sản xuất ngày càng khó.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường - phát biểu tại buổi làm việc với các Hiệp hội Gỗ và Lâm sản 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đưa ra một số giải pháp cơ bản để ngành đạt được mục tiêu xuất khẩu 20 tỷ USD vào năm 2025 tới. Trong đó cần phải thực hiện chương trình đồng bộ hành động, từ khu vực chính phủ, doanh nghiệp, doanh nhân và người dân. Chính phủ cần hoàn thiện khuôn khổ thể chế pháp luật, đặc biệt là cơ chế chính sách. Doanh nghiệp/doanh nhân và hiệp hội ngành hàng: nắm bắt cơ hội thời cơ, tận dụng tốt khoa học công nghệ 4.0, động viên các doanh nghiệp thực hiện nghiệm và thực hiện tốt Hiệp định VPA/FLEGT để đảm bảo truy suất nguồn gốc ở tất cả các công đoạn từ nguyên liệu đầu vào tới tổ chức chế biến, thương mại. Thực hiện tốt VPA/FLET chính là cơ hội để ngành gỗ chinh phục không chỉ thị trường trong nước mà còn mở rộng thị trường xuất khẩu không chỉ dừng lại ở 140 quốc gia trên thế giới. Người dân - thực hiện liên kết, cùng với các doanh nghiệp, hợp tác xã  đảm bảo gỗ rừng trồng 1 cách minh bạch, có truy suất nguồn gốc, có chứng chỉ nhưng vẫn đảm bảo năng suất cao, truy suất nguồn gốc rõ ràng, minh bạch nhất. Như vậy sẽ đồng bộ từ khâu nguyên liệu tới tổ chức sản xuất và thương mại.  Với cách thức tổ chức đó ngành gỗ Việt đạt giá trị  xuất khẩu 20 tỷ USD vào năm 2025 sẽ không phải là con số xa vời.

Gỗ Việt