Xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp của Việt Nam tiếp tục tăng

14/12/2021 10:32
Xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp của Việt Nam tiếp tục tăng

Theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp trong tháng 11/2021 đạt 82 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 11 tháng năm 2021 đạt 832,8 triệu USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp trong tháng 10/2021 đạt 68 triệu USD, giảm 16,6% so với tháng 10/2020. Trong 10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp đạt 749,3 triệu USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 11/2021, xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp đạt 82 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 11 tháng năm 2021 đạt 832,8 triệu USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng cuối năm 2021 là thời điểm thị trường nhà ở hoàn thiện, do đó nhu cầu đối với đồ nội thất nhà bếp tăng nhanh. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đang sản xuất tăng tốc để kịp đơn hàng trong tháng cuối năm và đầu năm 2022. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, triển vọng xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp trong năm 2022 rất khả quan, bởi nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này trên thị trường thế giới tăng nhanh.

Sản xuất tủ bếp tại công ty Fusion Vina tại Bắc Ninh. Ảnh Gỗ Việt

Theo trung tâm nghiên cứu công nghiệp Italia (CSIL), trong giai đoạn năm 2012-2024, tiêu thụ đồ nội thất nhà bếp trên thế giới dự kiến sẽ tăng từ 22 lên khoảng 30 triệu chiếc. Sự tăng trưởng của thương mại đồ nội thất nhà bếp trên thế giới dự kiến sẽ nhanh hơn mức tiêu thụ đồ nội thất nhà bếp nói chung trên toàn thế giới.

Tiêu thụ đồ nội thất nhà bếp trên thế giới (được tính theo giá sản xuất, không bao gồm giá bán) đạt 55 tỷ USD trong năm 2020. Ước tính sơ bộ của CSIL cho năm 2021 cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ, tăng 5,9%. Khoảng 2,4 triệu đơn vị bếp đã được xuất khẩu trong năm 2020. Trong đó, Đức là thị trường xuất khẩu lớn đồ nội thất nhà bếp lớn nhất thế giới, tiếp theo là Italia, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Canada. Năm 2021, thương mại đồ nội thất nhà bếp toàn cầu dự kiến sẽ tăng 6,2%.

Trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất nhà bếp xuất khẩu trong 10 tháng năm 2021, tủ bếp là mặt hàng xuất khẩu chính, chiếm 75,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 562,55 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020. Mặt hàng tủ bếp xuất khẩu nhiều nhất tới thị trường Mỹ trong 10 tháng năm 2021, đạt 503,9 triệu USD, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tới thị trường EU và Canada có tốc độ tăng trưởng cao trong 10 tháng năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tới thị trường EU đạt 16,9 triệu USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2020; Xuất khẩu tới thị trường Canada đạt 6,3 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tới các thị trường giảm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…

Gỗ Việt