FSC cho lâm sản ngoài gỗ: Tiếp cận thị trường thế giới

18/09/2023 12:40

Tiêu chuẩn quản lý rừng FSC đối với lâm sản ngoài gỗ cho Việt Nam đã được công bố. Các tổ chức hiện có thể được cấp chứng nhận FSC cho lâm sản ngoài gỗ như cao su, mây, tre, hỗ trợ thúc đẩy lâm nghiệp có trách nhiệm trên toàn thế giới bằng cách đảm bảo trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và bền vững kinh tế. Tiêu chuẩn có hiệu lực từ ngày 15/10/2023.

Tại Việt Nam, lâm sản ngoài gỗ bao gồm tre, mây, măng, cây ăn được, cây ăn quả, cây dược liệu mang lại tiềm năng tốt cho các tổ chức, cộng đồng để tạo thêm nguồn thu từ tài nguyên rừng; đặc biệt là đối với các khu rừng tự nhiên mà lệnh cấm khai thác gỗ của Chính phủ được đưa ra từ năm 2013. Việc khai thác sử dụng bền vững lâm sản ngoài gỗ và tiếp cận các thị trường quốc tế có nhu cầu chứng chỉ FSC sẽ tác động tích cực đến sinh kế nông thôn. Ngành cao su ở Việt Nam bao gồm cả rừng doanh nghiệp lớn hơn và rừng trồng do các hộ sản xuất nhỏ quản lý. Tiêu chuẩn này sẽ giúp tháo gỡ các nút thắt và thúc đẩy nguồn cung cấp các lâm sản ngoài gỗ được chứng nhận FSC như tre, mây, dầu từ cộng đồng/rừng tự nhiên và mủ cao su từ các đồn điền cao su đang có nhu cầu ngày càng tăng ở Việt Nam, đây cũng là động lực thúc đẩy từ đó hỗ trợ quản lý rừng bền vững và nâng cao giá trị của rừng.

Bộ tiêu chuẩn đối với lâm sản ngoài gỗ cho Việt Nam sẽ không được sử dụng như một tiêu chuẩn độc lập, nó bổ sung cho Tiêu chuẩn quản lý rừng quốc gia FSC của Việt Nam FSC-STDVN-01-2018 với các chỉ số cụ thể liên quan đến LSNG. 

Việc áp dụng Tiêu chuẩn FSC cho LSNG mới sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu chứng chỉ bao gồm tiếp cận thị trường tốt hơn và mở rộng, tăng cường hình ảnh và vị thế trên thị trường và sử dụng nhãn FSCTM cho mục đích quảng cáo/tiếp thị cho sản phẩm được quản lý có trách nhiệm.

Bộ tiêu chuẩn (phiên bản Tiếng Anh) có thể được tải xuống tại cùng đường link với Tiêu chuẩn quản lý rừng quốc gia FSC của Việt Nam FSC-STDVN-01-2018 tại Trung tâm Tài liệu FSC. FSC sẽ có các hoạt động tập huấn thúc đẩy để hỗ trợ các chủ rừng triển khai cấp chứng chỉ FSC cho LSNG.

GỖ VIỆT (TS. VŨ THỊ QUẾ ANH - Đại diện FSC tại Việt Nam)