Nhật Bản giảm nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ thị trường Việt Nam

07/01/2022 11:25
Nhật Bản giảm nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ thị trường Việt Nam

Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam giảm từ mức 27% trong 11 tháng năm 2020, xuống còn 24% trong 11 tháng năm 2021.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Nhật Bản, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Nhật Bản trong 11 tháng năm 2021 đạt 707,4 nghìn tấn, trị giá 234 tỷ Yên (tương đương 2,04 tỷ USD), giảm 0,1% về lượng và tăng 6,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 11 tháng năm 2021, Nhật Bản nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ chủ yếu từ Trung Quốc và Việt Nam, chiếm 72,5% tổng lượng nhập khẩu. Trong đó, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 343,2 nghìn tấn, trị giá 117,2 tỷ Yên (tương đương 1 tỷ USD), tăng 6,4% về lượng và tăng 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020; nhập khẩu từ Việt Nam đạt 169,6 nghìn tấn, trị giá 50,4 tỷ Yên (tương đương 439 triệu USD), giảm 11,2% về lượng và giảm 6,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam giảm từ mức 27% trong 11 tháng năm 2020, xuống còn 24% trong 11 tháng năm 2021.

Đồ nội thất phòng khách và phòng ăn là mặt hàng chính Nhật Bản nhập khẩu trong 11 tháng năm 2021, chiếm 58,1% tổng lượng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Nhật Bản, đạt 411,1 nghìn tấn, trị giá 119,3 tỷ Yên (tương đương 1 tỷ USD), tăng 0,5% về lượng và tăng 7,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhật Bản nhập khẩu mặt hàng này chủ yếu từ thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Tỷ trọng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 41,8%, trong khi tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 20,9%.

Tiếp theo là mặt hàng ghế khung gỗ, Nhật Bản nhập khẩu trong 11 tháng năm 2021 đạt 131 nghìn tấn, trị giá 71,1 tỷ Yên (tương đương 620 triệu USD), giảm 4,2% về lượng và giảm 4,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, do dịch Covid-19, nhu cầu làm việc tại nhà tăng khiến nhu cầu đồ nhập khẩu nội thất văn phòng của Nhật Bản tăng mạnh trong 11 tháng năm 2021, đạt 11,1 nghìn tấn, trị giá 3,1 tỷ Yên (tương đương 27 triệu USD), tăng 44,3% về lượng và tăng 49,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Gỗ Việt