SLB Mang tầm nhìn kinh tế và sinh thái tới thế giới

02/04/2021 09:44
SLB Mang tầm nhìn kinh tế  và sinh thái tới thế giới

S LB được Stéphane Ledentu thành lập vào năm 1991 tại Pháp, là một công ty kinh doanh gỗ, Tập đoàn SLB đã mở rộng vai trò của mình trên trường quốc tế thông qua việc mua lại và quản lý bền vững các khu rừng.

Tại Pháp và Romania, SLB Group tham gia vào lĩnh vực đầu tư rừng, quản lý rừng và kinh doanh trữ lượng gỗ. Tại Brazil, các hoạt động của Tập đoàn này bao gồm trồng rừng, hợp tác đầu tư vào rừng, quản lý rừng và hỗ trợ nhà đầu tư. Ngày nay, SLB đã trở thành một tập đoàn gồm 60 công ty, 30 nhân viên và 60 đối tác, các nhà đầu tư có tổ chức, các văn phòng gia đình và các nhà đầu tư tư nhân. Với các chương trình ở Brazil, SLB thúc đẩy công nghệ sinh thái với tầm nhìn bao quát cả mặt kinh tế lẫn sinh thái. Tập đoàn, nhà tiên phong về công nghệ sinh thái, đã biến tầm nhìn đổi mới này thành hiện thực bằng cách sản xuất gỗ chất lượng trong khi vẫn bảo tồn rừng bản địa và tránh nạn phá rừng. Kể từ năm 2008, công ty đã mua lại 4.000 ha rừng ở Brazil, bao gồm 40% rừng bản địa và 60% rừng trồng. Con số này tương ứng với 2.500 ha diện tích trồng gần 3 triệu cây bạch đàn.

Các bước chính thực hiện trong các dự án ở Brazil là thu hồi đất nông nghiệp bị thoái hóa, các hoạt động trồng trước, trồng, duy trì và bảo tồn rừng bản địa. Hệ thống lâm sinh được xây dựng rất chủ động, với việc theo dõi sự sinh trưởng hàng năm, cắt tỉa thủ công tất cả các cây có chiều cao từ 0 đến 6m và tỉa thưa để duy trì động lực sinh trưởng của lâm phần. Tất cả sự theo sát này cho phép tối ưu hóa sản lượng hàng năm trên mỗi ha bạch đàn (60 m3/ha/ năm, khi sản lượng trung bình cấp quốc gia ở Brazil chỉ là 36 m3/ha/năm) và sản xuất gỗ chất lượng cao thông qua việc cắt tỉa cung cấp cho các thị trường đồ nội thất và xây dựng. SLB là một doanh nghiệp mà có thể tự thành lập tại bang Parana của Brazil, có ảnh hưởng xã hội to lớn thông qua tạo công ăn việc làm cho hơn 300 người dân địa phương. Hơn nữa, Tập đoàn được công nhận là công ty tiên phong trong việc sản xuất gỗ bạch đàn chất lượng cao ở Parana, được các chương trình quay vòng vốn dài hạn hỗ trợ (chương trình 20 năm so với các chương trình trung bình 7 năm ở Brazil).

Với chương trình nhãn sinh thái (ecolabel Econologic Program®), Tập đoàn SLB thực sự được cam kết sinh thái, được chứng nhận FSC® trên tất cả các đồn điền của mình, nhận được Dấu vàng của Nghị định thư GHG và Dấu vàng + của Selo Clima Parana. Cuối cùng, mỗi ha rừng trồng của SLB cho phép lưu giữ 60 tấn CO2 mỗi năm ở Brazil. Olivier RICHARD, quản lý của RNBS, làm việc cho SLB từ năm 1999. Hiện tại, RNBS phụ trách thương mại hóa gỗ chất lượng cao của SLB (loại đã được cắt tỉa thủ công) và chất lượng tiêu chuẩn (loại đã được cắt tỉa không thủ công) ở Châu Á. RNBS cũng chịu trách nhiệm điều phối phần khai thác, hậu cần và hành chính, xuất khẩu gỗ với đội ngũ của SLB DO BRASIL. 

Có nhiều phương thức khác nhau để thu hoạch bạch đàn:

- Mua gỗ bạch đàn theo truyền thống: lúc này SLB là một nhà xuất khẩu - Xây dựng mối quan hệ đối tác với SLB để mua đất mới và có đồn điền của riêng bạn: SLB là đối tác của bạn

- Mua lại một đồn điền hiện có: SLB là nhà cung cấp dịch vụ của bạn Trong hai tùy chọn sau, bạn tạo kho gỗ của riêng mình (hướng tới tương lai), điều này cho phép bạn kiểm soát nguồn cung cấp của mình.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Olivier RICHARD qua zalo: +33674880831 (trao đổi tiếng Anh)

Hoặc HUYỀN qua zalo: +33772148675 (trao đổi tiếng Việt)

(Gỗ Việt số 131, tháng 03/2021)