FSC cam kết triển khai thành công EUDR

03/10/2023 12:04

Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) mang tính bước ngoặt, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 6 năm 2023 và các quy định của EUDR được áp dụng kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2024. Hội đồng Quản trị rừng (FSC) đã hỗ trợ phát triển EUDR ngay từ đầu và hiện sẵn sàng hợp tác với Ủy ban EU, các Cơ quan có thẩm quyền của EU, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp để đạt được thành công.

EUDR là gì?

EUDR cấm đưa hoặc xuất khẩu các sản phẩm vào/từ thị trường EU mà không tuân thủ các yêu cầu về tính hợp pháp và tính bền vững của EUDR. Các công ty phải tiến hành thẩm định để đảm bảo rằng các sản phẩm họ cung cấp là hợp pháp và không liên quan đến đất bị phá rừng hoặc suy thoái sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Mục tiêu chính của EUDR là giảm tác động của EU đối với nạn phá rừng trên toàn cầu bằng cách thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm không phá rừng.

FSC có thể hỗ trợ như thế nào?

Chứng nhận FSC rất phù hợp với Quy định không phá rừng của EU và có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của EUDR

FSC là giải pháp lâm nghiệp bền vững đáng tin cậy nhất thế giới và phù hợp với Mục tiêu của Quy định không phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) nhằm giảm thiểu nạn phá rừng và suy thoái rừng.

Hệ thống này luôn có sự bảo vệ xã hội mạnh mẽ dành cho người dân bản địa và người lao động; tiêu chuẩn mạnh mẽ nhằm ngăn chặn nạn phá rừng và suy thoái rừng. Thêm vào đó, FSC có quan hệ đối tác chiến lược và đầu tư vào các công nghệ mới để cho phép truy xuất nguồn gốc số, bao gồm định vị địa lý và chuỗikhối. Những tính năng chính này sẽ giúp các công ty đáp ứng các yêu cầu trong quy định về phá rừng của EU.

Với mục tiêu trở thành giải pháp tuân thủ tốt nhất, FSC hiện đang tiến hành đánh giá nhanh mức độ phù hợp các tiêu chuẩn với văn bản cuối cùng của EUDR (phát hành vào tháng 6 năm 2023). Bước này cũng sẽ xác định những bước nào có thể được thực hiện để hỗ trợ thêm cho các tổ chức đang tìm cách tuân thủ EUDR và các sáng kiến Thỏa thuận xanh châu Âu khác.

Chứng nhận FSC giúp chứng minh sự tôn trọng pháp luật về môi trường và xã hội có liên quan

Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của FSC về quản lý rừng, ngăn chặn nạn phá rừng và suy thoái rừng, đây là trọng tâm chính của EUDR.

Ngay từ khi thành lập, FSC đã đưa ra các yêu cầu xã hội mạnh mẽ để bảo vệ quyền của người lao động, cộng đồng địa phương và quyền của người dân bản địa. Đặc biệt, các nguyên tắc và tiêu chí của FSC yêu cầu sự đồng ý tự nguyện, trước và được thông tin đầy đủ của người dân bản địa đối với các quyết định quản lý. Tất cả các chủ sở hữu và người quản lý rừng được FSC chứng nhận cũng được yêu cầu xác định và duy trì các quyền của người dân bản địa về quyền sở hữu đất, sử dụng đất và tiếp cận các nguồn tài nguyên mà đất có thể cung cấp. Do đó, chứng nhận FSC có thể là một công cụ quan trọng trong việc giải quyết yêu cầu EUDR đối với các công ty nhằm đánh giá và giảm thiểu rủi ro liên quan đến quyền của Người bản địa tại quốc gia sản xuất.

Chứng nhận FSC là một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả để giúp các công ty đáp ứng các yêu cầu thẩm định EUDR, cả ở giai đoạn đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro

FSC đã đi đầu trong việc phát triển và duy trì các đánh giá rủi ro toàn diện (bao gồm các biện pháp giảm thiểu) cho hơn 60 quốc gia bao gồm các khía cạnh về tính pháp lý, tính bền vững xã hội và môi trường, nạn phá rừng và cây biến đổi gen. FSC sẽ phát triển thế hệ đánh giá rủi ro tiếp theo nhằm đáp ứng các yêu cầu của EUDR. Để làm được điều này, FSC sẽ hợp tác với các tổ chức khác làm việc về đánh giá rủi ro đối với mặt hàng gỗ trong khi thực hiện công việc này.

FSC có 30 năm kinh nghiệm trong việc chống khai thác gỗ trái phép, phá rừng và suy thoái rừng

FSC xây dựng tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý rừng có trách nhiệm. Các tiêu chuẩn quản lý rừng nghiêm ngặt của FSC, cùng với ba mươi năm kinh nghiệm chống khai thác gỗ bất hợp pháp, tồn tại để bảo vệ các chức năng quan trọng của rừng và chống lại nạn phá rừng. Công việc của FSC là ngăn chặn nạn phá rừng cũng như tình trạng suy giảm sức khỏe và khả năng phục hồi của rừng trong thời gian dài.

FSC đang khai thác các công nghệ mới giúp hỗ trợ các yêu cầu về thông tin địa lý và truy xuất nguồn gốc của EUDR

Nhiều nhà quản lý rừng được chứng nhận FSC đã cung cấp dữ liệu thông tin địa lý về các khu rừng có chứng chỉ FSC. FSC đang nỗ lực giới thiệu các quy tắc và công nghệ có liên quan để hỗ trợ thu thập dữ liệu thông tin địa lý của tất cả các khu rừng được chứng chỉ FSC. 

Chuỗi chứng nhận hành trình sản phẩm FSC đảm bảo rằng gỗ và lâm sản ngoài gỗ có nguồn gốc từ các khu rừng được chứng chỉ FSC quản lý rừng bền vững có thể được xác định chính xác trong suốt chuỗi cung ứng. FSC đang phát triển một hệ thống mới có tên FSC Blockchain để truyền dữ liệu nguồn gốc sản phẩm dọc theo chuỗi cung ứng.

FSC tham gia vào EUDR như thế nào?

FSC đã tham gia vào EUDR kể từ khi thành lập. Là thành viên của đa bên liên quan EUDR của Ủy ban EU, FSC đang làm việc để chi tiết hóa các nghĩa vụ truy xuất nguồn gốc, cũng như bảo vệ người dân bản địa và trao quyền cho các hộ sản xuất nhỏ.

 Khi thời điểm bắt đầu thực hiện EUDR bắt đầu có hiệu lực, FSC sẽ công bố thêm thông tin và cung cấp các công cụ và giải pháptừ hệ thống của mình nhằm hỗ trợ việc thực hiện hiệu quả của doanh nghiệp, cũng như việc thực thi của Cơ quan có thẩm quyền. 

Gỗ Việt (Số 159)