Việt Nam nhập khẩu gỗ từ Campuchia và Lào đến hết 5 tháng đầu năm 2021

26/07/2021 10:41
Việt Nam nhập khẩu gỗ từ Campuchia và Lào đến hết 5 tháng đầu năm 2021

Lượng gỗ nguyên liệu (tròn, xẻ) từ Campuchia và Lào nhập khẩu vào Việt Nam giảm rất mạnh trong những năm vừa qua và hiện chỉ còn chiếm 1-2% trong tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam hàng năm. Vào nửa đầu của thập kỷ 2010, mỗi năm Việt Nam nhập khẩu hàng triệu m3 gỗ tròn và xẻ từ hai quốc gia này

Điều này đã gây ra những tác động tiêu cực rất lớn tới hình ảnh của ngành gỗ Việt. Tuy nhiên lượng nhập sau đó giảm, chủ yếu do việc siết quản lý trong việc khai thác và xuất khẩu gỗ tại các quốc gia này. Mặc dù đến nay lượng cung từ các nguồn này nhỏ và không còn quan trọng cho Việt Nam, sự tồn tại của nguồn cung này và đặc biệt là lượng nhập gia tăng từ 2020 đến nay tiếp tục gây ra những động tiêu cực tới ngành gỗ.

Cơ quan Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) đang thực hiện điều tra ngành gỗ Việt Nam. Điều tra này được dựa trên một phần cáo buộc rằng Việt Nam nhập khẩu gỗ bất hợp pháp, bao gồm cả gỗ từ Campuchia và Lào. Hoa Kỳ hiện thị trường xuất khẩu quan trọng nhất cho đồ gỗ của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu 2021 từ thị trường này chiếm trên 60% trong tổng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào tất cả các thị trường. Do vậy, cáo buộc mà cơ quan USTR đưa ra rất nghiêm trọng cho ngành gỗ Việt. Kiểm soát hiệu quả gỗ rủi ro nhập khẩu, đặc biệt gỗ từ Campuchia và Lào có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của ngành trong tương lai.

Dựa trên nguồn dữ liệu thống kê gỗ nhập của của Tổng cục Hải quan, Bản tin này cung cấp thông tin về thực trạng Việt Nam nhập khẩu gỗ từ Campuchia và Lào từ 2020 đến hết 5 tháng đầu 2021. Bản tin cũng đưa ra một số thông tin sơ lược về quản trị tài nguyên rừng tại hai quốc gia này. Từ các nguồn thông tin này, Bản tin trình bày một số kiến nghị về chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của việc kiểm soát gỗ nhập khẩu rủi ro vào Việt Nam.

Để đọc thông tin chi tiết bản tin, vui lòng đọc tại đây

Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng thông tin trong bản tin

Gỗ Việt