Xóa mọi rào cản: Để kinh tế tư nhân phát triển

04/06/2017 16:08
Xóa mọi rào cản: Để kinh tế tư nhân phát triển

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy tại phiên bế mạc hội nghị trung ương 5. Theo đó, hội nghị đã nhất trí ban hành ba nghị quyết mang tính bản lề cho phát triển kinh tế. Đó là tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm.

 

Thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị thị trường giữa kinh tế tư nhân với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tiếp nhận, chuyển giao, tạo sự lan tỏa rộng rãi về công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại.
Phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phong trào khởi nghiệp. Tạo thuận lợi để các hộ và cá nhân tự nguyện liên kết hình thành doanh nghiệp hoặc các hình thức tổ chức hợp tác khác. 
Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Về phía Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, cần có sự đột phá trong tư duy và hành động, kiên trì đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật tốt luật pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với quy luật thị trường và thông lệ, chuẩn mực quốc tế; xóa bỏ mọi định kiến, rào cản; cải cách mạnh các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. 
Phát huy mặt tích cực có lợi cho đất nước, doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, minh bạch; ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực, đặc biệt là phòng chống mọi biểu hiện của “chủ nghĩa tư bản thân hữu”, quan hệ lợi ích nhóm, “thao túng chính sách”, cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi bất chính. 
Thường xuyên chăm lo tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn  nhân lực… 
Thông điệp của Tổng bí thư phát đi tín hiệu là Đảng đã thay đổi tư duy về vai trò khu vực kinh tế tư nhân. Điều này thúc ép cán bộ công chức hành xử đúng mực, phải cách ly lợi ích của mình ra khỏi lợi ích hiện nay gắn khu vực kinh tế nhà nước, trả lại vị trí xứng đáng cho khu vực kinh tế tư nhân. Vì doanh nghiệp (DN) tư nhân có giàu mạnh thì người dân mới giàu mạnh, no ấm. 
Thông điệp trên phải cụ thể hóa thành hành động của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương trong việc thiết kế, xây dựng, thực thi các chính sách, để làm sao đảm bảo được vai trò của khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế.
Làm được như vậy thì mục tiêu đặt ra đến năm 2020 VN có 1 triệu DN mới đạt được cả số lượng và chất lượng. Bởi trên thực tế DN vẫn gặp nhiều khó khăn, rào cản bởi thủ tục hành chính. 
Thể chế và môi trường kinh doanh hiện nay chưa dung hợp để các DN có thể lớn lên. 
Để DN tư nhân lớn mạnh thì vai trò của Chính phủ phải khác với những năm qua. 30 năm qua, vai trò của Chính phủ là cởi trói cho nền kinh tế. Những năm tới đây không chỉ là tiếp tục cởi trói, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho khu vực kinh tế tư nhân, mà Chính phủ phải kiến tạo, tạo dựng những nền tảng cho khu vực kinh tế tư nhân. 
Chẳng hạn là cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện chất lượng giáo dục, cải thiện cơ sở hạ tầng, thay đổi thể chế để khuyến khích tinh thần kinh doanh, cạnh tranh, tinh thần ganh đua lành mạnh và hiệu quả. 
Chính phủ không thể làm thay DN, nhưng phải hậu thuẫn cho những DN làm tốt. Các chính sách phải bình đẳng giữa các thành phần kinh tế chứ không thể ưu ái, trợ cấp vô điều kiện cho DN nhà nước như lâu nay. 
GỖ VIỆT số 89
NAM ANH